Atmosfera

Atmosfera – tai žemę supantis dujų sluoksnis, kurį laiko planetų gravitacija. Jį sudaro azotas, deguonis ir kitos dujos ir jis yra atsakingas už orą, kuriuo kvėpuojame.

Atmosphere

Atmosfera yra dujų sluoksnis, supantis Žemę ir laikomas planetos gravitacijos. Jį sudaro 78 % azoto, 21 % deguonies ir 1 % kitų dujų, įskaitant argoną, anglies dioksidą ir vandens garus. Atmosfera suskirstyta į penkis skirtingus sluoksnius, kurių kiekvienas turi savo unikalių savybių.

Troposfera yra žemiausias atmosferos sluoksnis ir yra arčiausiai Žemės paviršiaus esantis sluoksnis. Tai sluoksnis, kuriame susidaro didžioji dalis Žemės orų, ir jame randama didžioji dalis oro, kuriuo kvėpuojame. Temperatūra troposferoje mažėja didėjant aukščiui, o oro slėgis aukščiausias yra paviršiuje.

Stratosfera yra antrasis atmosferos sluoksnis ir yra virš troposferos. Tai sluoksnis, kuriame yra didžioji dalis ozono sluoksnio, ir jame vyksta didžioji dalis komercinio Žemės oro eismo. Stratosferoje temperatūra didėja didėjant aukščiui, o oro slėgis yra mažesnis nei troposferoje.

Mezosfera yra trečiasis atmosferos sluoksnis ir yra virš stratosferos. Tai sluoksnis, kuriame išdega dauguma meteorų, ir čia temperatūra yra šalčiausia atmosferoje. Temperatūra mezosferoje mažėja didėjant aukščiui, o oro slėgis yra mažesnis nei stratosferoje.

Termosfera yra ketvirtasis atmosferos sluoksnis ir yra virš mezosferos. Tai sluoksnis, kuriame atsiranda aurora borealis ir aurora australis, ir čia temperatūra yra aukščiausia atmosferoje. Temperatūra termosferoje didėja didėjant aukščiui, o oro slėgis yra mažesnis nei mezosferoje.

Egzosfera yra penktas ir atokiausias atmosferos sluoksnis ir yra virš termosferos. Tai sluoksnis, kuriame skrieja dauguma Žemės palydovų, o oras yra toks plonas, kad jis laikomas kosmoso dalimi. Temperatūra egzosferoje mažėja didėjant aukščiui, o oro slėgis yra mažesnis nei termosferoje.

Atmosfera yra svarbi Žemės aplinkos dalis, ji vaidina gyvybiškai svarbų vaidmenį planetos klimatui ir orams. Tai taip pat svarbu, kad gautume orą kvėpuoti ir apsaugotume nuo žalingos saulės spinduliuotės.