Diversifikacija

Diversifikavimas – tai investavimo strategija, apimanti investicijų paskirstymą įvairiose turto klasėse, pramonės šakose ir geografinėse vietovėse, siekiant sumažinti riziką ir padidinti grąžą. . Tai yra pagrindinis bet kurio sėkmingo ilgalaikio investavimo plano komponentas.

Diversification

Diversifikacija – tai investavimo strategija, apimanti investicijų paskirstymą skirtingose turto klasėse, pramonės šakose ir geografiniuose regionuose< /a> siekiant sumažinti riziką ir padidinti grąžą. Tai rizikos valdymo būdas investuojant į įvairų turtą, kuris nėra glaudžiai susijęs vienas su kitu. Tai reiškia, kad jei vienos turto klasės ar sektoriaus rezultatai prastai, kitas turtas vis tiek gali veikti gerai, taip sumažinant bendrą portfelio riziką. Diversifikacija taip pat gali padėti sumažinti kintamumą, nes portfelis nėra taip veikiamas vienos turto klasės svyravimų. Diversifikuoti galima įvairiais būdais, pavyzdžiui, investuojant į skirtingas turto klases, investuojant į skirtingas pramonės šakas, investuojant į skirtingas šalis, ir investuoti į įvairių tipų vertybinius popierius. Diversifikuodami investuotojai gali sumažinti savo riziką ir padidinti galimą grąžą.