Investuotojai

Investuotojai yra asmenys arba organizacijos, teikiančios kapitalą įmonėms mainais už finansinę grąžą. Tai gali būti rizikos kapitalistai, angelai investuotojai arba privataus kapitalo įmonės.

Investors

Investuotojai yra asmenys arba subjektai, teikiantys kapitalą įmonėms mainais už finansinę grąžą. Tai gali būti asmenys, pvz., angelai investuotojai, rizikos kapitalistai arba privataus kapitalo įmonės , arba institucijos, pvz., bankai, draudimo bendrovės, pensijų fondai, draudimo įmonės =/Ir_investiciniai_fondai>ir investiciniai fondai.

Individualūs investuotojai paprastai teikia kapitalą įmonėms mainais į kapitalą arba įmonės nuosavybės dalį. Šis investicijų tipas yra žinomas kaip nuosavybės finansavimas. Akcinio kapitalo finansavimą dažnai naudoja pradedančios įmonės ir mažos įmonės, neturinčios prieigos prie tradicinių kapitalo šaltinių, pvz., banko paskolų.

Rizikos kapitalistai yra individualių investuotojų tipas, specializuojasi teikiant kapitalą sparčiai augančioms įmonėms. Paprastai jie investuoja į įmones, kurios gali gauti didelę grąžą, tačiau taip pat turi didelę riziką. Rizikos kapitalistai paprastai suteikia kapitalą mainais į nuosavybę ir dažnai aktyviai dalyvauja valdant įmonę.

Instituciniai investuotojai, pvz., bankai, draudimo bendrovės, pensijų fondai, ir investiciniai fondai , paprastai suteikia įmonėms kapitalą mainais į skolą. Šis investicijų tipas yra žinomas kaip skolos finansavimas. Skolos finansavimu dažnai naudojasi įsitvirtinusios įmonės, turinčios prieigą prie tradicinių kapitalo šaltinių, tokių kaip banko paskolos.

Instituciniai investuotojai paprastai suteikia kapitalą mainais už fiksuotą grąžos normą, pavyzdžiui, palūkanų mokėjimą. Jie taip pat gali reikalauti, kad įmonė pateiktų užstatą, pvz., nekilnojamąjį turtą ar kitą turtą, kad būtų užtikrinta paskola.

Apibendrinant galima pasakyti, kad investuotojai yra asmenys arba subjektai, teikiantys kapitalą verslui mainais už finansinę grąžą. Tai gali būti asmenys, pvz., angelai investuotojai, rizikos kapitalistai arba privataus kapitalo įmonės , arba institucijos, pvz., bankai, draudimo bendrovės, pensijų fondai, draudimo įmonės =/Ir_investiciniai_fondai>ir investiciniai fondai. Akcinį finansavimą dažnai naudoja pradedančios įmonės ir mažos įmonės, o skolos finansavimą dažnai naudoja jau įsitvirtinusios įmonės.