Ištekliai

Ištekliai – tai medžiaga, paslaugos ar informacija, kuri gali būti naudojama siekiant tikslo. Jie gali būti fiziniai, pavyzdžiui, įrankiai, arba nematerialūs, pavyzdžiui, žinios ar patirtis.

Resources

Ištekliai yra terminas, naudojamas apibūdinti medžiagas, energiją ir paslaugas, kurios naudojamos prekėms ir paslaugoms gaminti. Tai apima ir gamtos išteklius, pvz., žemę, vandenį ir mineralus, ir žmogaus sukurtus išteklius, tokius kaip kapitalas, darbas ir technologijos. Ištekliai yra būtini ekonomikos augimui ir plėtrai, nes jie naudojami kuriant produktus ir paslaugas, kurių žmonėms reikia ir kurių jie nori. Ištekliai gali būti atsinaujinantys arba ne atsinaujinami ir gali būti naudojami įvairiais būdais, pavyzdžiui, gamybai, vartojimui ar investicija. Be to, ištekliai gali būti naudojami kuriant viešąsias gėrybes, tokias kaip infrastruktūra ir švietimas, kurios naudingos visai visuomenei. Ištekliai yra pagrindinis veiksnys, lemiantis šalies ekonominę sėkmę.