Likvidumas

Liquidity

Likvidumas – tai terminas, naudojamas apibūdinti turto galimybę greitai ir neprarandant reikšmingo vertės konvertuoti į grynuosius pinigus. Likvidumas yra svarbi finansų sąvoka, nes ji leidžia investuotojams greitai pasiekti savo lėšas ir panaudoti jas kitoms investicijoms ar išlaidoms. Likvidumas taip pat svarbus įmonėms, nes leidžia apmokėti sąskaitas ir vykdyti įsipareigojimus nelaukiant, kol grynieji pinigai ateis iš pardavimo ar kitų šaltinių.

Likvidumas paprastai vertinamas pagal tai, kaip lengvai turtą galima konvertuoti į grynuosius pinigus. Turtas, kuris yra labai likvidus, pvz., akcijos ir obligacijos, gali būti konvertuojamas į grynuosius pinigus greitai ir be reikšmingo vertės praradimo. Mažiau likvidus turtas, pvz., nekilnojamasis turtas arba kolekcionuojami daiktai, gali užtrukti ilgiau, kol bus konvertuojami į grynuosius pinigus< /a> ir konvertuojant gali smarkiai prarasti vertę.

Likvidumas taip pat svarbus įmonėms, nes leidžia apmokėti sąskaitas ir įvykdyti įsipareigojimus nelaukiant
grynųjų pinigų gauti iš pardavimo ar kitų šaltinių. Sąskaitoms apmokėti ir įsipareigojimams vykdyti įmonės gali naudoti likvidų turtą, pvz., grynuosius pinigus arba antrinę rinką turinčius vertybinius popierius. Tai leidžia verslui išlikti mokiems ir toliau veikti.

Likvidumas yra svarbi finansų sąvoka, nes leidžia investuotojams greitai pasiekti savo lėšas ir panaudoti jas kitoms investicijoms ar išlaidoms. Tai taip pat leidžia įmonėms išlikti mokioms ir toliau veikti. Likvidumo supratimas yra svarbus tiek investuotojams, tiek įmonėms, nes tai gali padėti jiems priimti pagrįstus sprendimus dėl savo investicijų ir veiklos.