Pokalbis

Pokalbis yra dviejų ar daugiau žmonių keitimasis idėjomis ir informacija. Tai prasmingo ir veiksmingo bendravimo vienas su kitu būdas.

Conversation

Pokalbis yra dviejų ar daugiau žmonių bendravimo forma. Tai būdas keistis idėjomis, nuomonėmis ir informacija. Tai keitimosi informacija ir idėjomis žodinio ir neverbalinio bendravimo procesas.

Pokalbis yra dvipusis procesas. Tai apima ir kalbėtoją, ir klausytoją. Kalbėtojas išreiškia savo mintis ir jausmus, o klausytojas klausosi ir atsako. Pokalbis yra dinamiškas procesas, kuriame dalyvauja abi šalys.

Pokalbio tikslas – dalytis informacija, idėjomis ir jausmais. Tai būdas užmegzti ryšį su kitais ir užmegzti santykius. Tai taip pat būdas išreikšti save ir suprasti kitų požiūrį.

Pokalbis gali vykti įvairiomis formomis. Tai gali būti akis į akį, telefonu arba tekstinėmis žinutėmis. Tai taip pat gali vykti grupėje, pvz., susitikime ar pamokoje.

Pokalbis yra svarbi bendravimo dalis. Tai būdas išreikšti save ir suprasti kitų požiūrį. Tai taip pat būdas užmegzti santykius ir užmegzti ryšį su kitais. Pokalbis yra dinaminis procesas, kuriame dalyvauja ir kalbėtojas, ir klausytojas.