Privatus

Privatus yra terminas, naudojamas apibūdinti tai, kas nėra prieinama visuomenei. Paprastai jis naudojamas nurodant informaciją, duomenis ar išteklius, kurie yra prieinami tik pasirinktai žmonių grupei.

Private

Privatus yra terminas, naudojamas apibūdinti tai, kas nėra prieinama visuomenei. Tai gali reikšti fizinius objektus, tokius kaip asmens namai ar turtas, arba nematerialius dalykus, tokius kaip žmogaus mintys ar jausmai. Privati informacija yra informacija, kuria neketinama dalytis su visuomene ir kuri paprastai yra saugoma įstatymų.

Sąvoka privatumas yra glaudžiai susijusi su sąvoka konfidencialumas. Konfidencialumas – tai garantija, kad informacija nebus bendrinama su niekuo, išskyrus numatytą gavėją. Tai dažnai naudojama medicininių įrašų, finansinių įrašų ir kitos neskelbtinos informacijos kontekste.

teisė į privatumą yra pagrindinė žmogaus teisė ir daugelyje šalių saugoma įstatymų. Jungtinėse Valstijose ketvirtoji Konstitucijos pataisa apsaugo piliečius nuo nepagrįstų kratų ir konfiskavimo. Tai reiškia, kad vyriausybė negali atlikti kratos asmens namuose ar nuosavybėje be orderio. Be to, Penktoji pataisa apsaugo piliečius nuo kaltinimų prieš save, o tai reiškia, kad jie negali būti verčiami liudyti prieš save.

Sąvoka privatumas taip pat svarbi <...> href="">skaitmeninis pasaulis. Daugelyje šalių galioja įstatymai, apsaugantys piliečių privatumą internete, pvz., Europos Sąjungos bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR). Šis įstatymas reikalauja, kad įmonės saugotų savo klientų asmens duomenis ir suteiktų jiems teisę prieiti, ištrinti ir taisyti savo duomenis.

Apibendrinant, privatumas yra svarbi sąvoka, kurią daugelyje šalių saugo įstatymai. Svarbu suprasti privatumo sąvoką ir gerbti kitų privatumą. Taip pat svarbu žinoti įstatymus, apsaugančius privatumą, ir užtikrinti, kad asmens duomenys būtų saugūs.