Aritmetikos loginis vienetas

Valdymo blokas yra centrinio procesoriaus bloko (CPU), kuris valdo procesoriaus veikimą, komponentas. Jis nukreipia operacijų seką, teikdamas laiko ir valdymo signalus, kurie koordinuoja kitų sistemos komponentų veiklą.

valdymo blokas yra kompiuterio sistemos komponentas, atsakingas už sistemos operacijų valdymą ir nurodymą. Tai yra kompiuterio centrinis procesorius (CPU), atsakingas už duomenų srauto ir instrukcijas tarp įvairių sistemos komponentų. valdymo blokas yra atsakingas už instrukcijų iškodavimą, duomenų gavimą iš atminties ir vykdymą instrukcija.

valdymo blokas yra kompiuterio sistema, ir ji yra atsakinga už duomenų ir instrukcijų srauto tarp įvairių sistemos komponentų valdymą. Ji atsakinga už instrukcijų iškodavimą, duomenų gavimą iš atminties ir instrukcijų vykdymą. . valdymo blokas taip pat atsakingas už operacijų laiko valdymą, pvz., kai vykdomos instrukcijos ir kai duomenys perduodami tarp komponentų.

valdymo bloką sudaro keli komponentai, įskaitant instrukcijų registrą, instrukcijų dekoderis, programos skaitiklis, atminties adresų registras, atminties duomenų registras ir aritmetinis loginis vienetas (ALU ). Registre instrukcija saugoma šiuo metu vykdoma instrukcija. instrukcija dekoderis iššifruoja instrukciją ir nustato, kokių veiksmų reikia imtis. Programos skaitiklis seka dabartinę vykdomą instrukciją. atminties adresų registre saugomas duomenų, kuriuos reikia pasiekti iš atminties, adresas. atminties duomenų registre saugomi duomenys, gauti iš atminties. ALU atlieka aritmetines ir logines operacijas su duomenimis.

Valdymo blokas yra atsakingas už duomenų srauto ir instrukcijų valdymą. a>s tarp įvairių sistemos komponentų. Ji atsakinga už instrukcijų iškodavimą, duomenų gavimą iš atminties ir instrukcijų vykdymą. . valdymo blokas taip pat atsakingas už operacijų laiko valdymą, pvz., kai vykdomos instrukcijos ir kai duomenys perduodami tarp komponentų. Valdymo blokas yra esminis bet kurios kompiuterio sistemos komponentas ir yra atsakingas už tai, kad sistema veiktų efektyviai ir teisingai.