Pasaulinis

Pasaulinis yra būdvardis, naudojamas apibūdinti tai, kas yra pasaulinė arba tarptautinė. Jis dažnai vartojamas kalbant apie organizacijas, veiklą ar idėjas, apimančias kelias šalis ir kultūras.

Global

Global yra tarptautinė organizacija, kuri siekia skatinti pasaulinį plėtrą ir mažinti skurdas. Jis siekia šio tikslo teikdamas finansinę ir techninę pagalbą besivystančioms šalims, taip pat propaguodamas politiką, kuri bus naudinga skurdžiausiems pasaulio žmonėms. Global bendradarbiauja su vyriausybėmis, pilietine visuomene, privačiu sektoriumi ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis, kad sukurtų tvarius sprendimus pasauliniam skurdas.

Global siekia sumažinti skurdas, suteikdamas prieigą prie pagrindinių paslaugų, pvz., sveikatos priežiūra, švietimas ir švarus vanduo. Ji taip pat kuria ekonomines galimybes skurdžiausiems pasaulio žmonėms, pavyzdžiui, suteikia prieigą prie finansinių paslaugų ir padeda kurti darbo vietas. Global taip pat skatina lyčių lygybę ir suteikia moterims bei merginoms galių, taip pat saugo aplinką.

< a href="Pasaulinis">Global siekia užtikrinti, kad jos programos būtų veiksmingos ir tvarios. Ji siekia užtikrinti, kad jos programos būtų pritaikytos bendruomenių, kurioms jos tarnauja, poreikiams ir kad jos būtų įgyvendinamos skaidriai ir atsakingai. Global taip pat siekia užtikrinti, kad jos programos būtų stebimos ir vertinamos, siekiant užtikrinti, kad jos pasiektų norimus rezultatus.

Visuotiniai yra pasiryžusi sukurti pasaulį, kuriame kiekvienas turėtų galimybę gyventi orų ir galimybių gyvenimą. Ji siekia užtikrinti, kad visi žmonės turėtų prieigą prie išteklių, kurių jiems reikia sveikam ir produktyviam gyvenimui.