Produktyvumas

Produktyvumas – tai matas, kaip efektyviai ištekliai naudojami prekėms ir paslaugoms gaminti. Tai yra produkcijos kiekio, pagaminto už tam tikrą sąnaudų kiekį, matas.

Productivity

Produktyvumas – tai matas, kaip efektyviai ištekliai naudojami prekėms ir paslaugoms gaminti. Tai yra produkcijos kiekio, pagaminto už tam tikrą sąnaudų kiekį, matas. Produktyvumas yra svarbus ekonomikos augimo ir konkurencingumo veiksnys.

Produktyvumas matuojamas pagal produkciją, tenkančią sąnaudų vienetui. Produkciją galima išmatuoti pagal pagamintas prekes ir paslaugas, o sąnaudas – pagal darbo, kapitalo, energijos ir medžiagų kiekį. Produktyvumas paprastai matuojamas pagal produkciją vienam darbuotojui, produkciją per valandą arba produkciją vienam kapitalo vienetui.

Produktyvumą galima padidinti pagerinus gamybos procesų efektyvumą , didinant technologijų naudojimą ir gerinant įvesties kokybę. Produktyvumą taip pat galima padidinti mažinant atliekų kiekį ir daugiau naudojant išteklius.

Našumas yra svarbus ekonomikos augimo ir konkurencingumo veiksnys. Didesnis našumas lemia didesnį atlyginimą, didesnį pelną ir didesnį ekonomikos augimą. Tai taip pat padidina konkurencingumą pasaulinėje rinkoje.

Produktyvumas taip pat svarbus verslui. Didesnis našumas lemia didesnį pelną, kurį galima panaudoti investuojant į naujas technologijas, pasamdant daugiau darbuotojų ir plėsiant verslą.

Našumas yra svarbus ekonomikos veiksnys augimą ir konkurencingumą. Svarbu, kad verslas sutelktų dėmesį į savo produktyvumo didinimą, kad išliktų konkurencingas pasaulinėje rinkoje. Gamybos procesų efektyvumo gerinimas, technologijų naudojimo didinimas ir kokybės gerinimas įvesties yra svarbūs būdai padidinti produktyvumą.