Studentai

Studentai yra asmenys, kurie yra įtraukti į švietimoal instituciją ir studijuoja. Paprastai jie yra mokyklinio amžiaus, tačiau gali būti ir suaugusiųjų, kurie lanko pamokas siekdami tęsti išsilavinimą.

Students

Studentai yra asmenys, užsiregistravę švietimoal institucijoje, pvz., kolegijoje, universitete ar prekybos mokykloje. Paprastai jie yra nuo 18 iki 24 metų amžiaus, nors kai kurie studentai gali būti jaunesni ar vyresni. Studentai paprastai siekia laipsnio arba sertifikato tam tikroje studijų srityje.

Norėdami užsidirbti, studentai paprastai turi lankyti pamokas, atlikti užduotis ir laikyti egzaminus savo laipsnį arba sertifikatą. Jie taip pat gali būti įpareigoti dalyvauti popamokinėje veikloje, pavyzdžiui, klubuose, sporte ar studentų organizacijose. Be to, norint įgyti praktinės studijų srities patirties, studentams gali tekti atlikti stažuotes arba atlikti kitas patirtinio mokymosi formas.

Paprastai tikimasi, kad studentai pademonstruoti akademinę kompetenciją ir išlaikyti tam tikrą akademinių pažangumo lygį, kad liktų įtrauktas į savo moksląal institucija. Taip pat gali būti reikalaujama, kad jie laikytųsi tam tikrų elgesio kodeksų ir savo švietimoal įstaigos taisyklių ir nuostatų.
Studentus paprastai palaiko jų šeimos, draugai ir kiti bendruomenės nariai. Jie taip pat gali gauti finansinę pagalbą iš savo švietimoinstitucijos arba iš kitų šaltinių, pvz., stipendijų ar dotacijų. Be to, studentai gali turėti teisę į tam tikras lengvatas, pvz., sumažintą studijų kainą arba prieigą prie tam tikrų išteklių.

Paprastai tikimasi, kad studentai baigs moksląal institucija, turinti laipsnį arba pažymėjimą pasirinktoje studijų srityje. Baigę studijas jie gali gauti tam tikras darbo galimybes arba siekti tolesnio išsilavinimo, kad galėtų siekti karjeros. Galiausiai studentai yra asmenys, kurie yra įtraukti į švietimoal instituciją, kad įgytų laipsnį a> arba tam tikros studijų krypties pažymėjimas.