Vartotojo patirtis

Vartotojo patirtis (UX) – tai bendra produkto ar paslaugos naudojimo patirtis. Ji apima tai, kaip vartotojas sąveikauja su produktu ar paslauga, jaučiasi apie jį ir naudoja jį norimam rezultatui pasiekti.

User Experience