Turto valdymas

Turto valdymas – tai fizinio ir finansinio turto valdymo procesas siekiant norimų organizacijos tikslų. Tai apima turto įsigijimą, priežiūrą ir perleidimą ekonomiškai efektyviu būdu, siekiant maksimaliai padidinti jo vertę.

Asset Management

Turto valdymas – tai fizinio ir finansinio turto valdymo procesas, siekiant maksimaliai padidinti jo vertę ir užtikrinti ilgalaikį tvarumą. Tai apima turto identifikavimą, įsigijimą, priežiūrą ir disponavimą, kad būtų pasiekti organizacijos tikslai. Turto valdymas yra esminis bet kurios organizacijos veiklos komponentas, nes padeda užtikrinti, kad organizacijos ištekliai būtų naudojami efektyviai ir efektyviai.

Turto valdymas yra plati sąvoka, apimanti įvairias veiklas, įskaitant turto įsigijimas, turto priežiūra, turto perleidimas ir turto stebėjimas a>. Turto įsigijimas apima naujo turto, pvz., įrangos, transporto priemonių ir pastatų, pirkimą. Turto priežiūra apima reguliarų esamo turto tikrinimą ir remontą, taip pat susidėvėjusių ar pažeistų dalių keitimą. Turto perleidimas apima turto, kuris nebėra reikalingas arba nebėra vertingas organizacijai, pardavimą arba perleidimą. Turto stebėjimas apima turto stebėjimą, siekiant užtikrinti, kad jis būtų tinkamai naudojamas ir ar jis yra geros būklės.

Turto valdymas taip pat apima politikos ir procedūrų kūrimą užtikrinti, kad turtas būtų valdomas atsakingai ir ekonomiškai efektyviai. Tai apima turto valdymo planų, kuriuose apibrėžiami organizacijos turto valdymo tikslai ir uždaviniai, taip pat strategijos ir procesai, kurie bus naudojami tiems tikslams pasiekti, kūrimą. Turto valdymo planuose taip pat pateikiamos gairės, kaip turtas turėtų būti stebimas ir prižiūrimas bei kaip juo reikėtų disponuoti, kai jo nebereikia.

Turto valdymas yra svarbi bet kurios organizacijos veiklos dalis, nes padeda užtikrinti, kad organizacijos ištekliai būtų naudojami efektyviai ir efektyviai. Kurdamos ir įgyvendindamos efektyvius turto valdymo planus, organizacijos gali užtikrinti, kad jų turtas būtų valdomas atsakingai ir ekonomiškai efektyviai ir kad jos galės maksimaliai padidinti savo turto vertę. ilgalaikėje perspektyvoje.