Ne pelno

Pelno nesiekiančios organizacijos yra organizacijos, kurios nesiekia tikslo gauti pelno, o yra orientuotos į paslaugos teikimą arba misijos įgyvendinimą. Paprastai jos finansuojamos iš aukų, dotacijų ir kitų pajamų šaltinių.

Non-profit

Pelno nesiekiančios organizacijos yra subjektai, kurių tikslas – teikti prekes ar teikti paslaugas visuomenei, nesitikint pelno. Pelno nesiekiančios įmonės paprastai organizuojamos kaip korporacija, pasitikėjimo fondas arba asociacija. Pelno nesiekiančios įmonės paprastai yra atleidžiamos nuo federalinių, valstijų ir vietinių mokesčių ir dažnai gali gauti tam tikras dotacijas ir kitokios formos viešąjį finansavimą.

< a href="/Ne_pelno">Pelno nesiekiančios organizacijos paprastai organizuojamos siekiant teikti viešąją naudą, pvz., švietimą, sveikatos apsaugą, socialines paslaugas ar meno skatinimą. Ne pelno organizacijoms paprastai vadovauja direktorių taryba, o jas paprastai valdo apmokami profesionalai. Pelno nesiekiančios organizacijos paprastai finansuojamos iš aukų, dotacijų ir kitų viešojo bei privataus finansavimo formų.

Ne pelno -pelnass paprastai organizuojamos tam, kad tarnautų konkrečiam tikslui, ir paprastai reikalaujama laikytis tam tikrų taisyklių ir gairių. Pelno nesiekiančios įmonės paprastai privalo teikti metines ataskaitas Vidaus pajamų tarnybai ir paprastai jiems taikomi tam tikri jų veiklos apribojimai. Pelno nesiekiančios organizacijos paprastai privalo tvarkyti tam tikrus įrašus ir paprastai joms taikomi tam tikri ataskaitų teikimo reikalavimai.

Ne pelno -pelnos paprastai organizuojamos siekiant teikti viešąją naudą ir paprastai yra atleidžiamos nuo tam tikrų mokesčių. Ne pelno organizacijoms paprastai vadovauja direktorių taryba, o jas paprastai valdo apmokami profesionalai. Pelno nesiekiančios įmonės paprastai finansuojamos iš aukų, dotacijų ir kitų viešojo bei privataus finansavimo formų. Pelno nesiekiančioms įmonėms paprastai taikomi tam tikri reglamentai ir gairės ir paprastai jos privalo pateikti metines ataskaitas Vidaus pajamų tarnybai. Pelno nesiekiančios organizacijos paprastai privalo tvarkyti tam tikrus įrašus ir joms paprastai taikomi tam tikri ataskaitų teikimo reikalavimai.