Spike'as Lee

Spike Lee yra amerikiečių filmo režisierius, prodiuseris, rašytojas ir aktorius. Jis geriausiai žinomas dėl savo filmų, kuriuose nagrinėjami rasių santykiai, kolorizmas ir miesto nusikalstamumas bei skurdas.    Daugiau →

Vudis Alenas

<a h< a>ref=>< a>W<a hre< a href="">f=< a>><a>o<a href =><a>o<a href=< a href="">><< a>a>d<a hr ef= ><a>y<a< a> href=>< a href=""><a>< a> <a href= ><< a>a>A<a href=><a< a href="">>l<a< a> href=> <a> l<a href=< a>><a>e< a hr< a>ef=>< a>n<a href< a href="">=><a> <a h< a href="">ref=< a>><a>i <a hr ef=><a>s<a href =< a>><a> <a h ref= ><a>a<a href=< a href="">><< a>a>n<a hre f=< a>><a> <a href=><a>A< a><a href= ><< a>a>m<a href= ><a>< a href="">e<a < a>href=>< a>r <a href=><a>i<a hre< a>f=><a >c<a href=< a href="">><a>a<a hr ef=< a>><a>n<a href=><a< a>> <a href= >< a><a>f<a h ref= ><a>i<< a>a href=< a href="">><a< a>>l<a =>href=> <a>m< a href=""><a h< a>ref=>< a>m< a href=><a>a<a < a href="">href< a>=><a> k<a h ref=><a>e<a hre f=< a>><a>r<a href=><a>< a>,<a href= ><< a>a> <a hr ef= ><a>a<a< a> href=>< a href=""><a>< a>c<a href=>< a>t<< a href="">a hr< a>ef=><a >o<a href= ><a>r<a h< a href="">ref=< a>><a>, <a hr ef=><a> <a href< a href="">=><a>c<a h ref= ><a>o<a href=< a href="">><< a>a>m<a hre f=< a>><a>e<a href=><< a href="">a>d< a><a href= >< a>i<a< a href=""> hre< a>f=><a> a<a < a>href=> <a>n<a hr< a href="">ef=< a>><a>,< a hre f=><a> <a href=< a href="">><a>a<a hr ef=< a>><a>n<a href=><a< a>>d<a href =>< a><a> =><a h ref= ><a>p<< a>a href=< a href="">><a< a>>l<a =>href=> <a>a< a href=""><a h< a>ref=>< a>y< a href=><a>w<a < a href="">href< a>=><a> r<a h ref=><a>i<a hre f=< a>><a>g<a href=><a>< a>h<a href= ><< a>a>t<a href=><a< a href="">>.<a< a> href=> <a> <a href=>< a>H<< a href="">a hr< a>ef=><a >e<a href= ><a> <a href=< a>><a>i< a hr< a>ef=>< a>s<a href< a href="">=><a> <a h< a href="">ref=< a>><a>k <a hr ef=><a>n<a href =< a>><a>o<a href=><a>w< a><a href= ><< a>a>n<a href= ><a>< a href=""> <a href=><< a href="">a>f< a><a href= >< a>o<a< a href=""> hre< a>f=><a> r<a < a>href=> <a> <a href=><a>h<a hre< a>f=><a >i<a href=< a href="">><a>s<a hr ef=< a>><a> < a hre f=><a>u<a href= >< a><a>n<a h ref= ><a>i<< a>a href=< a href="">><a< a>>q<a =>href=> <a>u< a href=""><a h< a>ref=>< a>e< a href=><a> <a href< a>=><a>s <a h< a>ref=>< a>t<a hre< a href="">f=< a>><a>y<a href =><a>l<a href=< a href="">><< a>a>e<a hr ef= ><a> <a href=><a>< a>o<a href= ><< a>a>f<a href=><a< a href="">> <a< a> href=>< a href=""><a>< a>c<a href=>< a>o<< a href="">a hr< a>ef=><a >m<a href= ><a>e<a h< a href="">ref=< a>><a>d <a hr ef=><a>y<a href =< a>><a> <a h ref= ><a>a<a href=< a href="">><< a>a>n<a hre f=< a>><a>d<a href=><< a href="">a> < a><a href= ><< a>a>h<a href= ><a>< a href="">i<a < a>href=>< a>s <a href=><a> <a< a href=""> hre< a>f=><a> p<a < a>href=> <a>r<a hr< a href="">ef=< a>><a>o< a hre f=><a>l<a href= >< a><a>i<a h ref= ><a>f<< a>a href=< a href="">><a< a>>i<a =>href=> <a>c< a href=""><a h< a>ref=>< a> << a>a href= ><a >b<a href< a>=><a>o <a h< a>ref=>< a>d<a hre< a href="">f=< a>><a>y<a href =><a> <a h ref=><a>o<a hre f=< a>><a>f<a href=><a>< a> <a href=< a href="">><< a>a>w<a hr ef= ><a>o<a< a> href=>< a href=""><a>< a>r<a href=>< a>k<< a href="">a hr< a>ef=><a >,<a href= ><a> <a href=< a>><a>w< a hr< a>ef=>< a>h<a href< a href="">=><a>i<a h ref= ><a>c<a href=< a href="">><< a>a>h<a hre f=< a>><a> <a href=><a>i< a><a href= ><< a>a>n<a href= ><a>< a href="">c<a < a>href=>< a>l <a href=><a>u<a hre< a>f=><a >d<a href=< a href="">><a>e<a hr ef=< a>><a>s<a href=><a< a>> <a href= >< a><a>f<a h ref= ><a>i<< a>a href=< a href="">><a< a>>l<a =>href=> <a>m< a href=""><a h< a>ref=>< a>s< a href=><a>,<a < a href="">href< a>=><a> <a h< a>ref=>< a>p<a hre< a href="">f=< a>><a>l<a href =><a>a<a href=< a href="">><< a>a>y<a hr ef= ><a>s<a< a> href=>< a href=""><a>< a>,<a href=>< a> <a href=><a< a href="">>a<a< a> href=> <a> n<a href=< a>><a>d< a hr< a>ef=>< a> <a href= ><a>t<a h< a href="">ref=< a>><a>e <a hr ef=><a>l<a href =< a>><a>e<a href=><a>v< a><a href= ><< a>a>i<a href= ><a>< a href="">s<a < a>href=>< a>i <a href=><a>o<a hre< a>f=><a >n<a href=< a href="">><a> <a hr< a href="">ef=< a>><a>s< a hre f=><a>h<a href= >< a><a>o<a h ref= ><a>w<< a>a href=< a href="">><a< a>>s<a =>href=> <a>.< a href=""><a h< a>ref=>< a>    Daugiau →

Svetimi dalykai

<a h< a>ref=>< a>S<a hre< a href="">f=< a>><a>t<a href =><a>r<a href=< a href="">><< a>a>a<a hr ef= ><a>n<a< a> href=>< a href=""><a>< a>g<a href=>< a>e<< a href="">a hr< a>ef=><a >r<a href= ><a> <a href=< a>><a>T< a hr< a>ef=>< a>h<a href< a href="">=><a>i<a h ref= ><a>n<a href=< a href="">><< a>a>g<a hre f=< a>><a>s<a href=><< a href="">a> < a><a href= ><< a>a>i<a href= ><a>< a href="">s<a < a>href=>< a> < a><a href= >< a>a<a< a href=""> hre< a>f=><a> <a < a>href=>< a>s <a href=><a>c<a hre< a>f=><a >i<a href=< a href="">><a>e<a hr ef=< a>><a>n<a href=><a< a>>c<a href =>< a><a>e<a href=><< a href="">a> << a>a href=< a href="">><a< a>>f<a =>href=> <a>i< a href=""><a h< a>ref=>< a>c< a href=><a>t<a < a href="">href< a>=><a> i<a h ref=><a>o<a hre f=< a>><a>n<a href=><a>< a> <a href=< a href="">><< a>a>h<a hr ef= ><a>o<a< a> href=>< a href=""><a>< a>r<a href=>< a>r<< a href="">a hr< a>ef=><a >o<a href= ><a>r<a h< a href="">ref=< a>><a> < a hr< a>ef=>< a>w<a href< a href="">=><a>e<a h ref= ><a>b<a href=< a href="">><< a>a> <a href =< a>><a>t<a href=><a>e< a><a href= ><< a>a>l<a href= ><a>< a href="">e<a < a>href=>< a>v <a href=><a>i<a hre< a>f=><a >s<a href=< a href="">><a>i<a hr ef=< a>><a>o<a href=><a< a>>n<a href =>< a><a> =><a h ref= ><a>s<< a>a href=< a href="">><a< a>>e<a =>href=> <a>r< a href=""><a h< a>ref=>< a>i< a href=><a>e<a < a href="">href< a>=><a> s<a h ref=><a> <a hre< a href="">f=< a>><a>c<a href =><a>r<a href=< a href="">><< a>a>e<a hr ef= ><a>a<a< a> href=>< a href=""><a>< a>t<a href=>< a>e<< a href="">a hr< a>ef=><a >d<a href= ><a> <a href=< a>><a>b< a hr< a>ef=>< a>y<a href< a href="">=><a> <a h< a href="">ref=< a>><a>t <a hr ef=><a>h<a href =< a>><a>e<a href=><a> <a href=< a href="">><< a>a>D<a hre f=< a>><a>u<a href=><< a href="">a>f< a><a href= >< a>f<a< a href=""> hre< a>f=><a> e<a < a>href=> <a>r<a hr< a href="">ef=< a>><a> <a hre< a>f=><a >B<a href=< a href="">><a>r<a hr ef=< a>><a>o<a href=><a< a>>t<a href =>< a><a>h<a href=><< a href="">a>e<< a>a href= ><a >r<a href< a>=><a>s <a h< a>ref=>< a>.<a hre< a href="">f=< a>><a> <a < a href="">href< a>=><a> I<a h ref=><a>t<a hre f=< a>><a> <a href =><a>f<a href=< a href="">><< a>a>o<a hr ef= ><a>l<a< a> href=>< a href=""><a>< a>l<a href=>< a>o<< a href="">a hr< a>ef=><a >w<a href= ><a>s<a h< a href="">ref=< a>><a> < a hr< a>ef=>< a>t<a href< a href="">=><a>h<a h ref= ><a>e<a href=< a href="">><< a>a> <a href =< a>><a>s<a href=><a>t< a><a href= ><< a>a>o<a href= ><a>< a href="">r<a < a>href=>< a>y <a href=><a> <a< a href=""> hre< a>f=><a> o<a < a>href=> <a>f<a hr< a href="">ef=< a>><a> <a hre< a>f=><a >a<a href=< a href="">><a> <a hr< a href="">ef=< a>><a>g< a hre f=><a>r<a href= >< a><a>o<a h ref= ><a>u<< a>a href=< a href="">><a< a>>p<a =>href=> <a> <a href=><< a href="">a>o<< a>a href= ><a >f<a href< a>=><a> < a href=""><a h< a>ref=>< a>k< a href=><a>i<a < a href="">href< a>=><a> d<a h ref=><a>s<a hre f=< a>><a> <a href =><a>i<a href=< a href="">><< a>a>n<a hr ef= ><a> <a href=><a>< a>t<a href= ><< a>a>h<a href=><a< a href="">>e<a< a> href=> <a> <a href=>< a>f<< a href="">a hr< a>ef=><a >i<a href= ><a>c<a h< a href="">ref=< a>><a>t <a hr ef=><a>i<a href =< a>><a>o<a href=><a>n< a><a href= ><< a>a>a<a href= ><a>< a href="">l<a < a>href=>< a> < a><a href= >< a>t<a< a href=""> hre< a>f=><a> o<a < a>href=> <a>w<a hr< a href="">ef=< a>><a>n< a hre f=><a> <a href=< a href="">><a>o<a hr ef=< a>><a>f<a href=><a< a>> <a href= >< a><a>H<a h ref= ><a>a<< a>a href=< a href="">><a< a>>w<a =>href=> <a>k< a href=""><a h< a>ref=>< a>i< a href=><a>n<a < a href="">href< a>=><a> s<a h ref=><a>,<a hre f=< a>><a> <a href =><a>I<a href=< a href="">><< a>a>n<a hr ef= ><a>d<a< a> href=>< a href=""><a>< a>i<a href=>< a>a<< a href="">a hr< a>ef=><a >n<a href= ><a>a<a h< a href="">ref=< a>><a>, <a hr ef=><a> <a href< a href="">=><a>a<a h ref= ><a>s<a href=< a href="">><< a>a> <a href =< a>><a>t<a href=><a>h< a><a href= ><< a>a>e<a href= ><a>< a href="">y<a < a>href=>< a> < a><a href= >< a>i<a< a href=""> hre< a>f=><a> n<a < a>href=> <a>v<a hr< a href="">ef=< a>><a>e< a hre f=><a>s<a href= >< a><a>t<a h ref= ><a>i<< a>a href=< a href="">><a< a>>g<a =>href=> <a>a< a href=""><a h< a>ref=>< a>t< a href=><a>e<a < a href="">href< a>=><a> <a h< a>ref=>< a>s<a hre< a href="">f=< a>><a>u<a href =><a>p<a href=< a href="">><< a>a>e<a hr ef= ><a>r<a< a> href=>< a href=""><a>< a>n<a href=>< a>a<< a href="">a hr< a>ef=><a >t<a href= ><a>u<a h< a href="">ref=< a>><a>r <a hr ef=><a>a<a href =< a>><a>l<a href=><a> <a href=< a href="">><< a>a>e<a hre f=< a>><a>v<a href=><< a href="">a>e< a><a href= >< a>n<a< a href=""> hre< a>f=><a> t<a < a>href=> <a>s<a hr< a href="">ef=< a>><a> <a hre< a>f=><a >o<a href=< a href="">><a>c<a hr ef=< a>><a>c<a href=><a< a>>u<a href =>< a><a>r<a href=><    Daugiau →

Sostų žaidimas

<a h< a>ref=>< a>G<a hre< a href="">f=< a>><a>a<a href =><a>m<a href=< a href="">><< a>a>e<a hr ef= ><a> <a href=><a>< a>o<a href= ><< a>a>f<a href=><a< a href="">> <a< a> href=>< a href=""><a>< a>T<a href=>< a>h<< a href="">a hr< a>ef=><a >r<a href= ><a>o<a h< a href="">ref=< a>><a>n <a hr ef=><a>e<a href =< a>><a>s<a href=><a> <a href=< a href="">><< a>a>i<a hre f=< a>><a>s<a href=><< a href="">a> < a><a href= ><< a>a>a<a href= ><a>< a href="">n<a < a>href=>< a> < a><a href= >< a>A<a< a href=""> hre< a>f=><a> m<a < a>href=> <a>e<a hr< a href="">ef=< a>><a>r< a hre f=><a>i<a href= >< a><a>c<a h ref= ><a>a<< a>a href=< a href="">><a< a>>n<a =>href=> <a> <a href=><< a href="">a>f<< a>a href= ><a >a<a href< a>=><a>n <a h< a>ref=>< a>t<a hre< a href="">f=< a>><a>a<a href =><a>s<a href=< a href="">><< a>a>y<a hr ef= ><a> <a href=><a>< a>d<a href= ><< a>a>r<a href=><a< a href="">>a<a< a> href=> <a> m<a href=< a>><a>a< a hr< a>ef=>< a> <a href= ><a>t<a h< a href="">ref=< a>><a>e <a hr ef=><a>l<a href =< a>><a>e<a href=><a>v< a><a href= ><< a>a>i<a href= ><a>< a href="">s<a < a>href=>< a>i <a href=><a>o<a hre< a>f=><a >n<a href=< a href="">><a> <a hr< a href="">ef=< a>><a>s< a hre f=><a>e<a href= >< a><a>r<a h ref= ><a>i<< a>a href=< a href="">><a< a>>e<a =>href=> <a>s< a href=""><a h< a>ref=>< a> << a>a href= ><a >c<a href< a>=><a>r <a h< a>ref=>< a>e<a hre< a href="">f=< a>><a>a<a href =><a>t<a href=< a href="">><< a>a>e<a hr ef= ><a>d<a< a> href=>< a href=""><a>< a> <a href= ><< a>a>b<a href=><a< a href="">>y<a< a> href=> <a> <a href=>< a>D<< a href="">a hr< a>ef=><a >a<a href= ><a>v<a h< a href="">ref=< a>><a>i <a hr ef=><a>d<a href =< a>><a> <a h ref= ><a>B<a href=< a href="">><< a>a>e<a hre f=< a>><a>n<a href=><< a href="">a>i< a><a href= >< a>o<a< a href=""> hre< a>f=><a> f<a < a>href=> <a>f<a hr< a href="">ef=< a>><a> <a hre< a>f=><a >a<a href=< a href="">><a>n<a hr ef=< a>><a>d<a href=><a< a>> <a href= >< a><a>D<a h ref= ><a>.<< a>a href=< a href="">><a< a>> <a href =>< a><a>B<a href=><< a href="">a>.<< a>a href= ><a > <a =>href=> <a>W< a href=""><a h< a>ref=>< a>e< a href=><a>i<a < a href="">href< a>=><a> s<a h ref=><a>s<a hre f=< a>><a>.<a href=><a>< a> <a href=< a href="">><< a>a>I<a hr ef= ><a>t<a< a> href=>< a href=""><a>< a> <a href= ><< a>a>i<a href=><a< a href="">>s<a< a> href=> <a> <a href=>< a>b<< a href="">a hr< a>ef=><a >a<a href= ><a>s<a h< a href="">ref=< a>><a>e <a hr ef=><a>d<a href =< a>><a> <a h ref= ><a>o<a href=< a href="">><< a>a>n<a hre f=< a>><a> <a href=><a>t< a><a href= ><< a>a>h<a href= ><a>< a href="">e<a < a>href=>< a> < a><a href= >< a>f<a< a href=""> hre< a>f=><a> a<a < a>href=> <a>n<a hr< a href="">ef=< a>><a>t< a hre f=><a>a<a href= >< a><a>s<a h ref= ><a>y<< a>a href=< a href="">><a< a>> <a href =>< a><a>n<a href=><< a href="">a>o<< a>a href= ><a >v<a href< a>=><a>e <a h< a>ref=>< a>l<a hre< a href="">f=< a>><a> <a < a href="">href< a>=><a> s<a h ref=><a>e<a hre f=< a>><a>r<a href=><a>< a>i<a href= ><< a>a>e<a href=><a< a href="">>s<a< a> href=> <a> <a href=>< a>A<< a href="">a hr< a>ef=><a > <a< a> href=> <a> S<a href=< a>><a>o< a hr< a>ef=>< a>n<a href< a href="">=><a>g<a h ref= ><a> <a hr ef=><a>o<a href =< a>><a>f<a href=><a> <a href=< a href="">><< a>a>I<a hre f=< a>><a>c<a href=><< a href="">a>e< a><a href= >< a> <a href= ><a>< a href="">a<a < a>href=>< a>n <a href=><a>d<a hre< a>f=><a > <a < a>href=> <a>F<a hr< a href="">ef=< a>><a>i< a hre f=><a>r<a href= >< a><a>e<a h ref= ><a> <a href=><a< a>>b<a href =>< a><a>y<a href=><< a href="">a> << a>a href=< a href="">><a< a>>G<a =>href=> <a>e< a href=""><a h< a>ref=>< a>o< a href=><a>r<a < a href="">href< a>=><a> g<a h ref=><a>e<a hre f=< a>><a> <a href =><a>R<a href=< a href="">><< a>a>.<a hr ef= ><a> <a href=><a>< a>R<a href= ><< a>a>.<a href=><a< a href="">> <a< a> href=>< a href=""><a>< a>M<a href=>< a>a<< a href="">a hr< a>ef=><a >r<a href= ><a>t<a h< a href="">ref=< a>><a>i <a hr ef=><a>n<a href =< a>><a>.<a href=><a>    Daugiau →

Draugai

<a h< a>ref=>< a>F<a hre< a href="">f=< a>><a>r<a href =><a>i<a href=< a href="">><< a>a>e<a hr ef= ><a>n<a< a> href=>< a href=""><a>< a>d<a href=>< a>s<< a href="">a hr< a>ef=><a > <a< a> href=> <a> i<a href=< a>><a>s< a hr< a>ef=>< a> <a href= ><a>a<a h< a href="">ref=< a>><a>n <a hr ef=><a> <a href< a href="">=><a>A<a h ref= ><a>m<a href=< a href="">><< a>a>e<a hre f=< a>><a>r<a href=><< a href="">a>i< a><a href= >< a>c<a< a href=""> hre< a>f=><a> a<a < a>href=> <a>n<a hr< a href="">ef=< a>><a> <a hre< a>f=><a >s<a href=< a href="">><a>i<a hr ef=< a>><a>t<a href=><a< a>>c<a href =>< a><a>o<a href=><< a href="">a>m<< a>a href= ><a > <a =>href=> <a>t< a href=""><a h< a>ref=>< a>h< a href=><a>a<a < a href="">href< a>=><a> t<a h ref=><a> <a hre< a href="">f=< a>><a>a<a href =><a>i<a href=< a href="">><< a>a>r<a hr ef= ><a>e<a< a> href=>< a href=""><a>< a>d<a href=>< a> <a href=><a< a href="">>f<a< a> href=> <a> r<a href=< a>><a>o< a hr< a>ef=>< a>m<a href< a href="">=><a> <a h< a href="">ref=< a>><a>1 <a hr ef=><a>9<a href =< a>><a>9<a href=><a>4< a><a href= ><< a>a> <a hre f=< a>><a>t<a href=><< a href="">a>o< a><a href= >< a> <a href= ><a>< a href="">2<a < a>href=>< a>0 <a href=><a>0<a hre< a>f=><a >4<a href=< a href="">><a>.<a hr ef=< a>><a> < a hre f=><a><a href= >< a><a>t<a h ref= ><a> <a href=><a< a>>f<a href =>< a><a>o<a href=><< a href="">a>l<< a>a href= ><a >l<a href< a>=><a>o <a h< a>ref=>< a>w<a hre< a href="">f=< a>><a>s<a href =><a> <a h ref=><a>t<a hre f=< a>><a>h<a href=><a>< a>e<a href= ><< a>a> <a hr ef= ><a>l<a< a> href=>< a href=""><a>< a>i<a href=>< a>v<< a href="">a hr< a>ef=><a >e<a href= ><a>s<a h< a href="">ref=< a>><a> < a hr< a>ef=>< a>o<a href< a href="">=><a>f<a h ref= ><a> <a hr ef=><a>s<a href =< a>><a>i<a href=><a>x< a><a href= ><< a>a> <a hre f=< a>><a>f<a href=><< a href="">a>r< a><a href= >< a>i<a< a href=""> hre< a>f=><a> e<a < a>href=> <a>n<a hr< a href="">ef=< a>><a>d< a hre f=><a>s<a href= >< a><a> <a hr ef=< a>><a>l<a href=><a< a>>i<a href =>< a><a>v<a href=><< a href="">a>i<< a>a href= ><a >n<a href< a>=><a>g <a h< a>ref=>< a> < a href=><a>i<a < a href="">href< a>=><a> n<a h ref=><a> <a hre< a href="">f=< a>><a>M<a href =><a>a<a href=< a href="">><< a>a>n<a hr ef= ><a>h<a< a> href=>< a href=""><a>< a>a<a href=>< a>t<< a href="">a hr< a>ef=><a >t<a href= ><a>a<a h< a href="">ref=< a>><a>n <a hr ef=><a>,<a href =< a>><a> <a h ref= ><a>N<a href=< a href="">><< a>a>e<a hre f=< a>><a>w<a href=><< a href="">a> < a><a href= ><< a>a>Y<a href= ><a>< a href="">o<a < a>href=>< a>r <a href=><a>k<a hre< a>f=><a > <a < a>href=> <a>C<a hr< a href="">ef=< a>><a>i< a hre f=><a>t<a href= >< a><a>y<a h ref= ><a>.<< a>a href=< a href="">><a< a>>    Daugiau →

Simpsonai

<a h< a>ref=>< a>T<a hre< a href="">f=< a>><a>h<a href =><a>e<a href=< a href="">><< a>a> <a hre f=< a>><a>S<a href=><a>< a>i<a href= ><< a>a>m<a href=><a< a href="">>p<a< a> href=> <a> s<a href=< a>><a>o< a hr< a>ef=>< a>n<a href< a href="">=><a>s<a h ref= ><a> <a hr ef=><a>i<a href =< a>><a>s<a href=><a> <a href=< a href="">><< a>a>a<a hre f=< a>><a>n<a href=><< a href="">a> < a><a href= ><< a>a>A<a href= ><a>< a href="">m<a < a>href=>< a>e <a href=><a>r<a hre< a>f=><a >i<a href=< a href="">><a>c<a hr ef=< a>><a>a<a href=><a< a>>n<a href =>< a><a> =><a h ref= ><a>a<< a>a href=< a href="">><a< a>>n<a =>href=> <a>i< a href=""><a h< a>ref=>< a>m< a href=><a>a<a < a href="">href< a>=><a> t<a h ref=><a>e<a hre f=< a>><a>d<a href=><a>< a> <a href=< a href="">><< a>a>s<a hr ef= ><a>i<a< a> href=>< a href=""><a>< a>t<a href=>< a>c<< a href="">a hr< a>ef=><a >o<a href= ><a>m<a h< a href="">ref=< a>><a> < a hr< a>ef=>< a>c<a href< a href="">=><a>r<a h ref= ><a>e<a href=< a href="">><< a>a>a<a hre f=< a>><a>t<a href=><< a href="">a>e< a><a href= >< a>d<a< a href=""> hre< a>f=><a> <a < a>href=>< a>b <a href=><a>y<a hre< a>f=><a > <a < a>href=> <a>M<a hr< a href="">ef=< a>><a>a< a hre f=><a>t<a href= >< a><a>t<a h ref= ><a> <a href=><a< a>>G<a href =>< a><a>r<a href=><< a href="">a>o<< a>a href= ><a >e<a href< a>=><a>n <a h< a>ref=>< a>i<a hre< a href="">f=< a>><a>n<a href =><a>g<a href=< a href="">><< a>a> <a hre f=< a>><a>f<a href=><a>< a>o<a href= ><< a>a>r<a href=><a< a href="">> <a< a> href=>< a href=""><a>< a>t<a href=>< a>h<< a href="">a hr< a>ef=><a >e<a href= ><a> <a href=< a>><a>F< a hr< a>ef=>< a>o<a href< a href="">=><a>x<a h ref= ><a> <a hr ef=><a>B<a href =< a>><a>r<a href=><a>o< a><a href= ><< a>a>a<a href= ><a>< a href="">d<a < a>href=>< a>c <a href=><a>a<a hre< a>f=><a >s<a href=< a href="">><a>t<a hr ef=< a>><a>i<a href=><a< a>>n<a href =>< a><a>g<a href=><< a href="">a> << a>a href=< a href="">><a< a>>C<a =>href=> <a>o< a href=""><a h< a>ref=>< a>m< a href=><a>p<a < a href="">href< a>=><a> a<a h ref=><a>n<a hre f=< a>><a>y<a href=><a>< a>.<a href= ><< a>a> <a hr ef= ><a>I<a< a> href=>< a href=""><a>< a>t<a href=>< a> <a href=><a< a href="">>f<a< a> href=> <a> o<a href=< a>><a>l< a hr< a>ef=>< a>l<a href< a href="">=><a>o<a h ref= ><a>w<a href=< a href="">><< a>a>s<a hre f=< a>><a> <a href=><a>t< a><a href= ><< a>a>h<a href= ><a>< a href="">e<a < a>href=>< a> < a><a href= >< a>l<a< a href=""> hre< a>f=><a> i<a < a>href=> <a>v<a hr< a href="">ef=< a>><a>e< a hre f=><a>s<a href= >< a><a> <a hr ef=< a>><a>o<a href=><a< a>>f<a href =>< a><a> =><a h ref= ><a>t<< a>a href=< a href="">><a< a>>h<a =>href=> <a>e< a href=""><a h< a>ref=>< a> << a>a href= ><a >S<a href< a>=><a>i <a h< a>ref=>< a>m<a hre< a href="">f=< a>><a>p<a href =><a>s<a href=< a href="">><< a>a>o<a hr ef= ><a>n<a< a> href=>< a href=""><a>< a> <a href= ><< a>a>f<a href=><a< a href="">>a<a< a> href=> <a> m<a href=< a>><a>i< a hr< a>ef=>< a>l<a href< a href="">=><a>y<a h ref= ><a>,<a href=< a href="">><< a>a> <a href =< a>><a>a<a href=><a> <a href=< a href="">><< a>a>w<a hre f=< a>><a>o<a href=><< a href="">a>r< a><a href= >< a>k<a< a href=""> hre< a>f=><a> i<a < a>href=> <a>n<a hr< a href="">ef=< a>><a>g< a hre f=><a>-<a href= >< a><a>c<a h ref= ><a>l<< a>a href=< a href="">><a< a>>a<a =>href=> <a>s< a href=""><a h< a>ref=>< a>s< a href=><a> <a href< a>=><a>f <a h< a>ref=>< a>a<a hre< a href="">f=< a>><a>m<a href =><a>i<a href=< a href="">><< a>a>l<a hr ef= ><a>y<a< a> href=>< a href=""><a>< a> <a href= ><< a>a>l<a href=><a< a href="">>i<a< a> href=> <a> v<a href=< a>><a>i< a hr< a>ef=>< a>n<a href< a href="">=><a>g<a h ref= ><a> <a hr ef=><a>i<a href =< a>><a>n<a href=><a> <a href=< a href="">><< a>a>t<a hre f=< a>><a>h<a href=><< a href="">a>e< a><a href= >< a> <a href= ><a>< a href="">f<a < a>href=>< a>i <a href=><a>c<a hre< a>f=><a >t<a href=< a href="">><a>i<a hr ef=< a>><a>o<a href=><a< a>>n<a href =>< a><a>a<a href=><< a href="">a>l<< a>a href= ><a > <a =>href=> <a>t< a href=""><a h< a>ref=>< a>o< a href=><a>w<a < a href="">href< a>=><a> n<a h ref=><a> <a hre< a href="">f=< a>><a>o<a href =><a>f<a href=< a href="">><< a>a> <a hre f=< a>><a>S<a href=><a>< a>p<a href= ><< a>a>r<a href=><a< a href="">>i<a< a> href=> <a> n<a href=< a>><a>g< a hr< a>ef=>< a>f<a href< a href="">=><a>i<a h ref= ><a>e<a href=< a href="">><< a>a>l<a hre f=< a>><a>d<a href=><< a href="">a>.< a><a href= >< a>    Daugiau →