Nesąžininga

Nesąžiningumas yra tada, kai su kuo nors elgiamasi kitaip arba nevienodai be pateisinamos priežasties. Tai yra tada, kai dėl išankstinio nusistatymo ar diskriminacijos kam nors atimamas teisingumas arba suteikiamos nelygios galimybės.    Daugiau →