Antikvariniai daiktai

Antikvariniai daiktai yra ne mažiau kaip 100 metų senumo daiktai, kurie dėl savo amžiaus, retumo, būklės, naudingumo ar kitų išskirtinių savybių yra laikomi didelės vertės. Jie dažnai renkami ir žavisi dėl jų estetinės ir istorinės vertės.    Daugiau →

Paddy

<a h< a>ref=>< a>P<a hre< a href="">f=< a>><a>a<a href =><a>d<a href=< a href="">><< a>a>d<a hr ef= ><a>y<a< a> href=>< a href=""><a>< a> <a href= ><< a>a>i<a href=><a< a href="">>s<a< a> href=> <a> <a href=>< a>a<< a href="">a hr< a>ef=><a >n<a href= ><a> <a href=< a>><a>I< a hr< a>ef=>< a>r<a href< a href="">=><a>i<a h ref= ><a>s<a href=< a href="">><< a>a>h<a hre f=< a>><a> <a href=><a>n< a><a href= ><< a>a>i<a href= ><a>< a href="">c<a < a>href=>< a>k <a href=><a>n<a hre< a>f=><a >a<a href=< a href="">><a>m<a hr ef=< a>><a>e<a href=><a< a>> <a href= >< a><a>f<a h ref= ><a>o<< a>a href=< a href="">><a< a>>r<a =>href=> <a> <a href=><< a href="">a>P<< a>a href= ><a >a<a href< a>=><a>t <a h< a>ref=>< a>r<a hre< a href="">f=< a>><a>i<a href =><a>c<a href=< a href="">><< a>a>k<a hr ef= ><a>,<a< a> href=>< a href=""><a>< a> <a href= ><< a>a>a<a href=><a< a href="">> <a< a> href=>< a href=""><a>< a>p<a href=>< a>o<< a href="">a hr< a>ef=><a >p<a href= ><a>u<a h< a href="">ref=< a>><a>l <a hr ef=><a>a<a href =< a>><a>r<a href=><a> <a href=< a href="">><< a>a>n<a hre f=< a>><a>a<a href=><< a href="">a>m< a><a href= >< a>e<a< a href=""> hre< a>f=><a> <a < a>href=>< a>i <a href=><a>n<a hre< a>f=><a > <a < a>href=> <a>I<a hr< a href="">ef=< a>><a>r< a hre f=><a>e<a href= >< a><a>l<a h ref= ><a>a<< a>a href=< a href="">><a< a>>n<a =>href=> <a>d< a href=""><a h< a>ref=>< a>.< a href=><a> <a href< a>=><a>I <a h< a>ref=>< a>t<a hre< a href="">f=< a>><a> <a < a href="">href< a>=><a> i<a h ref=><a>s<a hre f=< a>><a> <a href =><a>o<a href=< a href="">><< a>a>f<a hr ef= ><a>t<a< a> href=>< a href=""><a>< a>e<a href=>< a>n<< a href="">a hr< a>ef=><a > <a< a> href=> <a> u<a href=< a>><a>s< a hr< a>ef=>< a>e<a href< a href="">=><a>d<a h ref= ><a> <a hr ef=><a>a<a href =< a>><a>s<a href=><a> <a href=< a href="">><< a>a>a<a hre f=< a>><a> <a href=><a>t< a><a href= ><< a>a>e<a href= ><a>< a href="">r<a < a>href=>< a>m <a href=><a> <a< a href=""> hre< a>f=><a> o<a < a>href=> <a>f<a hr< a href="">ef=< a>><a> <a hre< a>f=><a >e<a href=< a href="">><a>n<a hr ef=< a>><a>d<a href=><a< a>>e<a href =>< a><a>a<a href=><< a href="">a>r<< a>a href= ><a >m<a href< a>=><a>e <a h< a>ref=>< a>n<a hre< a href="">f=< a>><a>t<a href =><a> <a h ref=><a>f<a hre f=< a>><a>o<a href=><a>< a>r<a href= ><< a>a> <a hr ef= ><a>s<a< a> href=>< a href=""><a>< a>o<a href=>< a>m<< a href="">a hr< a>ef=><a >e<a href= ><a>o<a h< a href="">ref=< a>><a>n <a hr ef=><a>e<a href =< a>><a> <a h ref= ><a>n<a href=< a href="">><< a>a>a<a hre f=< a>><a>m<a href=><< a href="">a>e< a><a href= >< a>d<a< a href=""> hre< a>f=><a> <a < a>href=>< a>P <a href=><a>a<a hre< a>f=><a >t<a href=< a href="">><a>r<a hr ef=< a>><a>i<a href=><a< a>>c<a href =>< a><a>k<a href=><< a href="">a> << a>a href=< a href="">><a< a>>o<a =>href=> <a>r< a href=""><a h< a>ref=>< a> << a>a href= ><a >a<a href< a>=><a>s <a h< a>ref=>< a> < a href=><a>a<a < a href="">href< a>=><a> <a h< a>ref=>< a>n<a hre< a href="">f=< a>><a>i<a href =><a>c<a href=< a href="">><< a>a>k<a hr ef= ><a>n<a< a> href=>< a href=""><a>< a>a<a href=>< a>m<< a href="">a hr< a>ef=><a >e<a href= ><a> <a href=< a>><a>f< a hr< a>ef=>< a>o<a href< a href="">=><a>r<a h ref= ><a> <a hr ef=><a>a<a href =< a>><a>n<a href=><a>y< a><a href= ><< a>a>o<a href= ><a>< a href="">n<a < a>href=>< a>e <a href=><a> <a< a href=""> hre< a>f=><a> o<a < a>href=> <a>f<a hr< a href="">ef=< a>><a> <a hre< a>f=><a ><a href=< a href="">><a>r<a hr ef=< a>><a>i<a href=><a< a>>s<a href =>< a><a>h<a href=><< a href="">a> << a>a href=< a href="">><a< a>>d<a =>href=> <a>e< a href=""><a h< a>ref=>< a>s< a href=><a>c<a < a href="">href< a>=><a> e<a h ref=><a>n<a hre f=< a>><a>t<a href=><a>< a>.<a href= ><< a>a>    Daugiau →