Trikampis arbitražas

Triangular_Arbitrage>Triangular Arbitrage yra prekybos strategija, kuri naudojasi trijų skirtingų valiutų kainų skirtumais, kad gautų nerizikingą pelną. Tai apima tuo pačiu metu vienos valiutos keitimą į kitą, tada antrosios valiutos keitimą į trečią ir galiausiai trečiosios valiutos keitimą atgal į pradinę valiutą.    Daugiau →

Antivirusinė

Antivirusinė programa yra tam tikros rūšies programinė įranga, skirta aptikti kenkėjišką programinę įrangą, užkirsti jai kelią ir pašalinti iš kompiuterio ar tinklo. Jis naudojamas kompiuteriams apsaugoti nuo virusų, kirminų ir kitos kenkėjiškos programinės įrangos, galinčios prarasti duomenis arba sugadinti sistemą.    Daugiau →

Greitis

<a h< a>ref=>< a>V<a hre< a href="">f=< a>><a>e<a href =><a>l<a href=< a href="">><< a>a>o<a hr ef= ><a>c<a< a> href=>< a href=""><a>< a>i<a href=>< a>t<< a href="">a hr< a>ef=><a >y<a href= ><a> <a href=< a>><a>i< a hr< a>ef=>< a>s<a href< a href="">=><a> <a h< a href="">ref=< a>><a>a <a hr ef=><a> <a href< a href="">=><a>m<a h ref= ><a>e<a href=< a href="">><< a>a>a<a hre f=< a>><a>s<a href=><< a href="">a>u< a><a href= >< a>r<a< a href=""> hre< a>f=><a> e<a < a>href=> <a> <a href=><a>o<a hre< a>f=><a >f<a href=< a href="">><a> <a hr< a href="">ef=< a>><a>t< a hre f=><a>h<a href= >< a><a>e<a h ref= ><a> <a href=><a< a>>r<a href =>< a><a>a<a href=><< a href="">a>t<< a>a href= ><a >e<a href< a>=><a> < a href=""><a h< a>ref=>< a>a< a href=><a>n<a < a href="">href< a>=><a> d<a h ref=><a> <a hre< a href="">f=< a>><a>d<a href =><a>i<a href=< a href="">><< a>a>r<a hr ef= ><a>e<a< a> href=>< a href=""><a>< a>c<a href=>< a>t<< a href="">a hr< a>ef=><a >i<a href= ><a>o<a h< a href="">ref=< a>><a>n <a hr ef=><a> <a href< a href="">=><a>o<a h ref= ><a>f<a href=< a href="">><< a>a> <a href =< a>><a>c<a href=><a>h< a><a href= ><< a>a>a<a href= ><a>< a href="">n<a < a>href=>< a>g <a href=><a>e<a hre< a>f=><a > <a < a>href=> <a>i<a hr< a href="">ef=< a>><a>n< a hre f=><a> <a href=< a href="">><a>t<a hr ef=< a>><a>h<a href=><a< a>>e<a href =>< a><a> =><a h ref= ><a>p<< a>a href=< a href="">><a< a>>o<a =>href=> <a>s< a href=""><a h< a>ref=>< a>i< a href=><a>t<a < a href="">href< a>=><a> i<a h ref=><a>o<a hre f=< a>><a>n<a href=><a>< a> <a href=< a href="">><< a>a>o<a hr ef= ><a>f<a< a> href=>< a href=""><a>< a> <a href= ><< a>a>a<a href=><a< a href="">>n<a< a> href=> <a> <a href=>< a>o<< a href="">a hr< a>ef=><a >b<a href= ><a>j<a h< a href="">ref=< a>><a>e <a hr ef=><a>c<a href =< a>><a>t<a href=><a>.< a><a href= ><< a>a> <a hre f=< a>><a><a href=><< a href="">a>t< a><a href= >< a> <a href= ><a>< a href="">i<a < a>href=>< a>s <a href=><a> <a< a href=""> hre< a>f=><a> a<a < a>href=> <a> <a href=><a>v<a hre< a>f=><a >e<a href=< a href="">><a>c<a hr ef=< a>><a>t<a href=><a< a>>o<a href =>< a><a>r<a href=><< a href="">a> << a>a href=< a href="">><a< a>>q<a =>href=> <a>u< a href=""><a h< a>ref=>< a>a< a href=><a>n<a < a href="">href< a>=><a> t<a h ref=><a>i<a hre f=< a>><a>t<a href=><a>< a>y<a href= ><< a>a>,<a href=><a< a href="">> <a< a> href=>< a href=""><a>< a>m<a href=>< a>e<< a href="">a hr< a>ef=><a >a<a href= ><a>n<a h< a href="">ref=< a>><a>i <a hr ef=><a>n<a href =< a>><a>g<a href=><a> <a href=< a href="">><< a>a>i<a hre f=< a>><a>t<a href=><< a href="">a> < a><a href= ><< a>a>h<a href= ><a>< a href="">a<a < a>href=>< a>s <a href=><a> <a< a href=""> hre< a>f=><a> b<a < a>href=> <a>o<a hr< a href="">ef=< a>><a>t< a hre f=><a>h<a href= >< a><a> <a hr ef=< a>><a>m<a href=><a< a>>a<a href =>< a><a>g<a href=><< a href="">a>n<< a>a href= ><a >i<a href< a>=><a>t <a h< a>ref=>< a>u<a hre< a href="">f=< a>><a>d<a href =><a>e<a href=< a href="">><< a>a> <a hre f=< a>><a>a<a href=><a>< a>n<a href= ><< a>a>d<a href=><a< a href="">> <a< a> href=>< a href=""><a>< a>d<a href=>< a>i<< a href="">a hr< a>ef=><a >r<a href= ><a>e<a h< a href="">ref=< a>><a>c <a hr ef=><a>t<a href =< a>><a>i<a href=><a>o< a><a href= ><< a>a>n<a href= ><a>< a href="">.<a < a>href=>< a>    Daugiau →