Instrumentai

Prietaisai yra įrankiai, naudojami fiziniams dydžiams matuoti, įrašyti ir analizuoti. Jie naudojami moksliniuose tyrimuose, inžinerijoje, medicinoje ir kitose srityse stebint, tikrinant ir matuojant objektų ir medžiagų savybes.    Daugiau →

Rizikos draudimo fondas

<a h< a>ref=>< a>A<a hre< a href="">f=< a>><a> <a < a href="">href< a>=><a> h<a h ref=><a>e<a href=><< a href="">a>d< a><a href= >< a>g<a< a href=""> hre< a>f=><a> e<a < a>href=> <a> <a href=><a>< a>f<a href= ><< a>a>u<a href=><a< a href="">>n<a< a> href=> <a>d<a hre< a>f=><a > <a < a>href=> <a>i<a hr< a href="">ef=< a>><a>s< a hre f=><< a>a> <a hre f=< a>><a>a<a href=><a>< a>n<a href= ><< a>a> <a hr ef= >< a>i <a href=><a>n<a hre< a>f=><a >v<a href=< a href="">><a>e<a hr ef=< a>><a>< a>s<a href= ><< a>a>t<a href=><a< a href="">>m<a< a> href=> <a> e<a href=< a>><a< a>>n<a href =>< a><a>t<a href=><< a href="">a> << a>a href=< a href="">><a< a>>f<a =>href=><a >u<a href= ><a>n<a h< a href="">ref=< a>><a>d <a hr ef=><a> <a href< a href="">=< a>><a>t<a href=><a< a>>h<a href =>< a><a>a<a href=><< a href="">a>t<< a>a href=>< a> <a href=><a< a href="">>p<a< a> href=> <a> o<a href=< a>><a>o< a hr< a>ef=< a href="">><a>l<a hr ef=< a>><a>s<a href=><a< a>> <a href= >< a><a>c<a h ref= ><a>a<a h< a href="">ref=< a>><a>p <a hr ef=><a>i<a href =< a>><a>t<a href= ><a >a<a href< a>=><a>l <a h< a>ref=>< a> < a href=><a>f<a < a href="">hr ef=><a>r<a href =< a>><a>o<a href=><a>m< a><a href= ><< a>a> <a href=><< a href="">a>a<< a>a href= ><a >c<a href< a>=><a>c <a h< a>ref=>< a>r<a h< a href="">ref=< a>><a>e <a hr ef=><a>d<a href =< a>><a>i<a href=><a>t< a><a href< a>=><a>e <a h< a>ref=>< a>d<a hre< a href="">f=< a>><a> <a < a href="">href< a>=><a> i<a hre f=< a>><a>n<a href=><< a href="">a>v< a><a href= >< a>e<a< a href=""> hre< a>f=><a> s< a href=><a>t<a < a href="">href< a>=><a> o<a h ref=><a>r<a hre f=< a>><a>s<a href=< a href="">><< a>a> <a href =< a>><a>o<a href=><a>r< a><a href= ><< a>a> < a href=""><a h< a>ref=>< a>i< a href=><a>n<a < a href="">href< a>=><a> s<a h ref=><a>t<a href=><< a href="">a>i< a><a href= >< a>t<a< a href=""> hre< a>f=><a> u<a < a>href=> <a>t<a href=><a>< a>i<a href= ><< a>a>o<a href=><a< a href="">>n<a< a> href=> < a>a<a< a href=""> hre< a>f=><a> l<a < a>href=> <a> <a href=><a>i<a hre< a>f=><a>n<a hre f=< a>><a>v<a href=><a>< a>e<a href= ><< a>a>s<a href=><< a href="">a>t< a><a href= >< a>o<a< a href=""> hre< a>f=><a> r<a < a>href=> <a>s<a hr< a href="">ef=< a>><a>< a> <a href=< a href="">><< a>a>a<a hr ef= ><a>n<a< a> href=>< a href=""><a>< a>d<a href=><a> <a href=< a href="">><a>i<a hr ef=< a>><a>n<a href=><a< a>>v<a href =><a< a href="">>e<a< a> href=> <a> s<a href=< a>><a>t< a hr< a>ef=>< a>s<a href< a href="">=< a>><a> <a hre< a>f=><a >i<a href=< a href="">><a>n<a hr ef=< a>><a> < a hre f= ><< a>a>a<a href=><a< a href="">> <a< a> href=>< a href=""><a>< a>v<a href=>< a>a<< a href="">a hr< a>ef=> <a>r<a hr< a href="">ef=< a>><a>i< a hre f=><a>e<a href= >< a><a>t<a h ref= ><a>y<a h< a href="">ref=< a>><a> < a hr< a>ef=>< a>o<a href< a href="">=><a>f<a h ref=< a href="">><a< a>> <a href =>< a><a>a<a href=><< a href="">a>s<< a>a href= ><a >s<a hr< a>ef=>< a>e<a href< a href="">=><a>t<a h ref= ><a>s<a href=< a href="">><< a>a>,<a => h ref= ><a> <a href=><a< a>>o<a href =>< a><a>f<a href=><< a href="">a>t<< a>a href=< a>><a>e< a hr< a>ef=>< a>n<a href< a href="">=><a> <a h< a href="">ref=< a>><a>w <a href< a>=><a>i <a h< a>ref=>< a>t<a hre< a href="">f=< a>><a>h<a href =><a> <a href =< a>><a>c<a href=><a>o< a><a href= ><< a>a>m<a href= ><a>< a href="">p<< a>a href= ><a >l<a href< a>=><a>e <a h< a>ref=>< a>x<a hre< a href="">f=< a>><a> <a hr ef=><a>p<a href =< a>><a>o<a href=><a>r< a><a href= ><< a>a>t<a href=><< a href="">a>f<< a>a href= ><a >o<a href< a>=><a>l <a h< a>ref=>< a>i<a href=><< a href="">a>o< a><a href= >< a>-<a< a href=""> hre< a>f=><a> c<a < a>href=> <a>o<a href =><a>n<a href=< a href="">><< a>a>s<a hr ef= ><a>t<a< a> href=>< a href=""><< a>a>r<a href= ><a>< a href="">u<a < a>href=>< a>c <a href=><a>t<a hre< a>f=>< a>i<a hre< a href="">f=< a>><a>o<a href =><a>n<a href=< a href="">><< a>a> <a hre f=< a>><a>a< a><a href= ><< a>a>n<a href= ><a>< a href="">d<a < a>href=>< a> < a><a href= ><a>< a>r<a href= ><< a>a>i<a href=><a< a href="">>s<a< a> href=> <a> k<a href=< a>><a > <a < a>href=> <a>m<a hr< a href="">ef=< a>><a>a< a hre f=><a>n<a href= ><a>a<a< a> href=>< a href=""><a>< a>g<a href=>< a>e<< a href="">a hr< a>ef=><a >m<a href=><a>e<a hre< a>f=><a >n<a href=< a href="">><a>t<a hr ef=< a>><a> < a hre f=< a href="">><< a>a>t<a hr ef= ><a>e<a< a> href=>< a href=""><a>< a>c<a href=>< a>h<< a href="">a hr< a>ef=> <a>n<a hr< a href="">ef=< a>><a>i< a hre f=><a>q<a href= >< a><a>u<a h ref= ><a>e<a h< a href="">ref=< a>><a>s <a hr ef=><a>.<a href =< a>><a> <a h ref=><a< a>>H<a href =>< a><a>e<a href=><< a href="">a>d<< a>a href= ><a >g<a hr< a>ef=><a >e<a href= ><a> <a href=< a>><a>f< a hr< a>ef=>< a>u<a hr ef=< a>><a>n<a href=><    Daugiau →