Skaidrus

<a h< a>ref=>< a>T<a hre< a href="">f=< a>><a>r<a href =><a>a<a href=< a href="">><< a>a>n<a hr ef= ><a>s<a< a> href=>< a href=""><a>< a>p<a href=>< a>a<< a href="">a hr< a>ef=><a >r<a href= ><a>e<a h< a href="">ref=< a>><a>n <a hr ef=><a>t<a href =< a>><a> <a h ref= ><a>i<a href=< a href="">><< a>a>s<a hre f=< a>><a> <a href=><a>a< a><a href= ><< a>a> <a hre f=< a>><a>t<a href=><< a href="">a>e< a><a href= >< a>l<a< a href=""> hre< a>f=><a> e<a < a>href=> <a>v<a hr< a href="">ef=< a>><a>i< a hre f=><a>s<a href= >< a><a>i<a h ref= ><a>o<< a>a href=< a href="">><a< a>>n<a =>href=> <a> <a href=><< a href="">a>s<< a>a href= ><a >e<a href< a>=><a>r <a h< a>ref=>< a>i<a hre< a href="">f=< a>><a>e<a href =><a>s<a href=< a href="">><< a>a> <a hre f=< a>><a>t<a href=><a>< a>h<a href= ><< a>a>a<a href=><a< a href="">>t<a< a> href=> <a> <a href=>< a>f<< a href="">a hr< a>ef=><a >o<a href= ><a>l<a h< a href="">ref=< a>><a>l <a hr ef=><a>o<a href =< a>><a>w<a href=><a>s< a><a href= ><< a>a> <a hre f=< a>><a>t<a href=><< a href="">a>h< a><a href= >< a>e<a< a href=""> hre< a>f=><a> <a < a>href=>< a>s <a href=><a>t<a hre< a>f=><a >o<a href=< a href="">><a>r<a hr ef=< a>><a>y<a href=><a< a>> <a href= >< a><a>o<a h ref= ><a>f<< a>a href=< a href="">><a< a>> <a href =>< a><a>a<a href=><< a href="">a> << a>a href=< a href="">><a< a>>L<a =>href=> <a>o< a href=""><a h< a>ref=>< a>s< a href=><a> <a href< a>=><a>A <a h< a>ref=>< a>n<a hre< a href="">f=< a>><a>g<a href =><a>e<a href=< a href="">><< a>a>l<a hr ef= ><a>e<a< a> href=>< a href=""><a>< a>s<a href=>< a> <a href=><a< a href="">>f<a< a> href=> <a> a<a href=< a>><a>m< a hr< a>ef=>< a>i<a href< a href="">=><a>l<a h ref= ><a>y<a href=< a href="">><< a>a> <a href =< a>><a>a<a href=><a>s< a><a href= ><< a>a> <a hre f=< a>><a>t<a href=><< a href="">a>h< a><a href= >< a>e<a< a href=""> hre< a>f=><a> y<a < a>href=> <a> <a href=><a>c<a hre< a>f=><a >o<a href=< a href="">><a>m<a hr ef=< a>><a>e<a href=><a< a>> <a href= >< a><a>t<a h ref= ><a>o<< a>a href=< a href="">><a< a>> <a href =>< a><a>t<a href=><< a href="">a>e<< a>a href= ><a >r<a href< a>=><a>m <a h< a>ref=>< a>s<a hre< a href="">f=< a>><a> <a < a href="">href< a>=><a> w<a h ref=><a>i<a hre f=< a>><a>t<a href=><a>< a>h<a href= ><< a>a> <a hr ef= ><a>t<a< a> href=>< a href=""><a>< a>h<a href=>< a>e<< a href="">a hr< a>ef=><a > <a< a> href=> <a> f<a href=< a>><a>a< a hr< a>ef=>< a>c<a href< a href="">=><a>t<a h ref= ><a> <a hr ef=><a>t<a href =< a>><a>h<a href=><a>a< a><a href= ><< a>a>t<a href= ><a>< a href=""> <a href=><< a href="">a>t< a><a href= >< a>h<a< a href=""> hre< a>f=><a> e<a < a>href=> <a>i<a hr< a href="">ef=< a>><a>r< a hre f=><a> <a href=< a href="">><a>f<a hr ef=< a>><a>a<a href=><a< a>>t<a href =>< a><a>h<a href=><< a href="">a>e<< a>a href= ><a >r<a href< a>=><a> < a href=""><a h< a>ref=>< a>i< a href=><a>s<a < a href="">href< a>=><a> <a h< a>ref=>< a>t<a hre< a href="">f=< a>><a>r<a href =><a>a<a href=< a href="">><< a>a>n<a hr ef= ><a>s<a< a> href=>< a href=""><a>< a>g<a href=>< a>e<< a href="">a hr< a>ef=><a >n<a href= ><a>d<a h< a href="">ref=< a>><a>e <a hr ef=><a>r<a href =< a>><a>.<a href=><a> <a href=< a href="">><< a>a>T<a hre f=< a>><a>h<a href=><< a href="">a>e< a><a href= >< a> <a href= ><a>< a href="">s<a < a>href=>< a>h <a href=><a>o<a hre< a>f=><a >w<a href=< a href="">><a> <a hr< a href="">ef=< a>><a>e< a hre f=><a>x<a href= >< a><a>p<a h ref= ><a>l<< a>a href=< a href="">><a< a>>o<a =>href=> <a>r< a href=""><a h< a>ref=>< a>e< a href=><a>s<a < a href="">href< a>=><a> <a h< a>ref=>< a>t<a hre< a href="">f=< a>><a>h<a href =><a>e<a href=< a href="">><< a>a>m<a hr ef= ><a>e<a< a> href=>< a href=""><a>< a>s<a href=>< a> <a href=><a< a href="">>o<a< a> href=> <a> f<a href=< a>><a> << a href="">a hr< a>ef=><a >i<a href= ><a>d<a h< a href="">ref=< a>><a>e <a hr ef=><a>n<a href =< a>><a>t<a href=><a>i< a><a href= ><< a>a>t<a href= ><a>< a href="">y<a < a>href=>< a>, <a href=><a> <a< a href=""> hre< a>f=><a> a<a < a>href=> <a>c<a hr< a href="">ef=< a>><a>c< a hre f=><a>e<a href= >< a><a>p<a h ref= ><a>t<< a>a href=< a href="">><a< a>>a<a =>href=> <a>n< a href=""><a h< a>ref=>< a>c< a href=><a>e<a < a href="">href< a>=><a> ,<a h ref=><a> <a hre< a href="">f=< a>><a>a<a href =><a>n<a href=< a href="">><< a>a>d<a hr ef= ><a> <a href=><a>< a>f<a href= ><< a>a>a<a href=><a< a href="">>m<a< a> href=> <a> i<a href=< a>><a>l< a hr< a>ef=>< a>y<a href< a href="">=><a> <a h< a href="">ref=< a>><a>d <a hr ef=><a>y<a href =< a>><a>n<a href=><a>a< a><a href= ><< a>a>m<a href= ><a>< a href="">i<a < a>href=>< a>c <a href=><a>s<a hre< a>f=><a > <a < a>href=> <a>i<a hr< a href="">ef=< a>><a>n< a hre f=><a> <a href=< a href="">><a>a<a hr ef=< a>><    Daugiau →

Ir skaidrus operacijų ir duomenų įrašas. Patikrinamasis yra sukurtas naudojant paskirstytosios knygos technologijos (DLT) platformą, kuri yra skirta saugiai

Verifiable – tai paskirstytos knygos technologijos (DLT) platforma, kuri užtikrina saugų ir skaidrų operacijų ir duomenų įrašą. Jis sukurtas siekiant užtikrinti, kad visi duomenys būtų nekintami ir juos galėtų patikrinti visi tinklo dalyviai.    Daugiau →