Sumažinkite riziką

Sumažinti Rizika – tai strategija, naudojama siekiant sumažinti galimą nuostolių ar žalos galimybę imantis aktyvių veiksmų, siekiant sumažinti neigiamo rezultato tikimybę. Tai apima rizikos nustatymą, įvertinimą ir prioritetų nustatymą, o tada imtis veiksmų joms sumažinti arba pašalinti.    Daugiau →

Konfidencialumas

<a h< a>ref=>< a>C<a hre< a href="">f=< a>><a>o<a href =><a>n<a href=< a href="">><< a>a>f<a href=><< a href="">a>i< a><a href= >< a>d<a< a href=""> hre< a>f=><a> e<a < a>href=> <a>n<a< a> href=>< a href=""><a>< a>t<a href=>< a>i<< a href="">a hr< a>ef=><a >a<a href= ><a>l<a hre< a>f=><a >i<a href=< a href="">><a>t<a hr ef=< a>><a>y<a href=><< a>a> <a hre f=< a>><a>i<a href=><a>< a>s<a href= ><< a>a> <a hr ef= >< a>t <a href=><a>h<a hre< a>f=><a >e<a href=< a href="">><a> <a hr< a href="">ef=< a>><a>< a>p<a href= ><< a>a>r<a href=><a< a href="">>o<a< a> href=> <a> t<a href=< a>><a< a>>e<a href =>< a><a>c<a href=><< a href="">a>t<< a>a href= ><a >i<a href< a>=><a >o<a href= ><a>n<a h< a href="">ref=< a>><a> < a hr< a>ef=>< a>o<a href< a href="">=< a>><a>f<a href=><a< a>> <a href= >< a><a>s<a h ref= ><a>e<< a>a href=>< a>n<< a href="">a hr< a>ef=><a >s<a href= ><a>i<a h< a href="">ref=< a>><a>t <a hr ef=< a href="">><a>i<a hr ef=< a>><a>v<a href=><a< a>>e<a href =>< a><a> =><a h ref= ><a>i<a h< a href="">ref=< a>><a>n <a hr ef=><a>f<a href =< a>><a>o<a href= ><a >r<a href< a>=><a>m <a h< a>ref=>< a>a<a hre< a href="">f=< a>><a>t<a hr ef=><a>i<a href =< a>><a>o<a href=><a>n< a><a href= ><< a>a> <a href=><< a href="">a>f<< a>a href= ><a >r<a href< a>=><a>o <a h< a>ref=>< a>m<a h< a href="">ref=< a>><a> < a hr< a>ef=>< a>b<a href< a href="">=><a>e<a h ref= ><a>i<a href< a>=><a>n <a h< a>ref=>< a>g<a hre< a href="">f=< a>><a> <a < a href="">href< a>=><a> a<a hre f=< a>><a>c<a href=><< a href="">a>c< a><a href= >< a>e<a< a href=""> hre< a>f=><a> s< a href=><a>s<a < a href="">href< a>=><a> e<a h ref=><a>d<a hre f=< a>><a> <a href=< a href="">><< a>a>b<a hre f=< a>><a>y<a href=><< a href="">a> < a><a href= ><< a>a>u< a href=""><a h< a>ref=>< a>n< a href=><a>a<a < a href="">href< a>=><a> u<a h ref=><a>t<a href=><< a href="">a>h< a><a href= >< a>o<a< a href=""> hre< a>f=><a> r<a < a>href=> <a>i<a href=><a>< a>z<a href= ><< a>a>e<a href=><a< a href="">>d<a< a> href=> < a> <a href= ><a>< a href="">i<a < a>href=>< a>n <a href=><a>d<a hre< a>f=><a>i<a hre f=< a>><a>v<a href=><a>< a>i<a href= ><< a>a>d<a href=><< a href="">a>u< a><a href= >< a>a<a< a href=""> hre< a>f=><a> l<a < a>href=> <a>s<a hr< a href="">ef=< a>><a>< a>.<a href= ><< a>a> <a hr ef= ><a>I<a< a> href=>< a href=""><a>< a>t<a href=><a> <a href=< a href="">><a>i<a hr ef=< a>><a>s<a href=><a< a>> <a href= ><a< a href="">>a<a< a> href=> <a> n<a href=< a>><a> << a href="">a hr< a>ef=><a >i<a href=< a>><a>m< a hre f=><a>p<a href= >< a><a>o<a h ref= ><a>r<< a>a href= ><< a>a>t<a href=><a< a href="">>a<a< a> href=> <a> n<a href=< a>><a>t< a hr< a>ef=> <a> <a href=><a>p<a hre< a>f=><a >a<a href=< a href="">><a>r<a hr ef= ><a>t<a h< a href="">ref=< a>><a> < a hr< a>ef=>< a>o<a href< a href="">=><a>f<a h ref=< a href="">><a< a>> <a href =>< a><a>m<a href=><< a href="">a>a<< a>a href= ><a >i<a hr< a>ef=>< a>n<a href< a href="">=><a>t<a h ref= ><a>a<a href=< a href="">><< a>a>i<a h ref= ><a>n<< a>a href=< a href="">><a< a>>i<a =>href=> <a>n< a href=""><a h< a>ref=>< a>g< a href=< a>><a> << a href="">a hr< a>ef=><a >t<a href= ><a>r<a h< a href="">ref=< a>><a>u <a href< a>=><a>s <a h< a>ref=>< a>t<a hre< a href="">f=< a>><a> <a < a href="">href< a>=><a> a<a href =< a>><a>n<a href=><a>d< a><a href= ><< a>a> <a hre f=< a>><a>p<< a>a href= ><a >r<a href< a>=><a>o <a h< a>ref=>< a>t<a hre< a href="">f=< a>><a>e <a hr ef=><a>c<a href =< a>><a>t<a href=><a>i< a><a href= ><< a>a>n<a href=><< a href="">a>g<< a>a href= ><a > <a =>href=> <a>p< a href=""><a h< a>ref=>< a>r<a href=><< a href="">a>i< a><a href= >< a>v<a< a href=""> hre< a>f=><a> a<a < a>href=> <a>c<a href =><a>y<a href=< a href="">><< a>a>.<a hr ef= ><a>    Daugiau →