Ekonominis

Ekonomika yra tyrimas, kaip žmonės pasirenka naudoti išteklius prekėms ir paslaugoms gaminti ir paskirstyti juos tarp skirtingų žmonių. Jame pagrindinis dėmesys skiriamas ekonominių subjektų elgesiui ir sąveikai bei ekonomikos veikimui.    Daugiau →

Reglamentas

Taisyklės yra taisyklės arba įstatymai, kuriuos nustato valdymo organas, siekdamas užtikrinti, kad būtų laikomasi tam tikrų standartų. Jie skirti apsaugoti visuomenę ir užtikrinti, kad įmonės ir organizacijos veiktų sąžiningai ir etiškai.    Daugiau →

Platforma

Taisyklės yra taisyklės arba įstatymai, kuriuos nustato valdymo organas, siekdamas užtikrinti, kad būtų laikomasi tam tikrų standartų. Jie skirti apsaugoti visuomenę ir užtikrinti, kad įmonės ir organizacijos veiktų sąžiningai ir etiškai.    Daugiau →