Strateginis planavimas

Strateginis planavimas – tai tikslų nustatymo, strategijų kūrimo ir planų kūrimas šiems tikslams pasiekti. Tai sisteminis požiūris į organizacijos krypties apibrėžimą ir sprendimų dėl išteklių paskirstymą šiai krypčiai įgyvendinti.    Daugiau →