Neasmeninis atsparumas

Neasmeninis atsparumas – tai sistemos, organizacijos ar bendruomenės gebėjimas prisitaikyti ir klestėti susidūrus su sunkumais. Tai gebėjimas numatyti, pasiruošti ir reaguoti į besikeičiančias sąlygas bei išlaikyti arba atgauti funkcionalumą ir gyvybingumą esant stresui ar sutrikimams.    Daugiau →

Rainn Wilson

<a h< a>ref=>< a>R<a hre< a href="">f=< a>><a>a<a href =><a>i<a href=< a href="">><< a>a>n<a hr ef= ><a>n<a< a> href=>< a href=""><a>< a> <a href= ><< a>a>W<a href=><a< a href="">>i<a< a> href=> <a> l<a href=< a>><a>s< a hr< a>ef=>< a>o<a href< a href="">=><a>n<a h ref= ><a> <a hr ef=><a>i<a href =< a>><a>s<a href=><a> <a href=< a href="">><< a>a>a<a hre f=< a>><a>n<a href=><< a href="">a> < a><a href= ><< a>a>A<a href= ><a>< a href="">m<a < a>href=>< a>e <a href=><a>r<a hre< a>f=><a >i<a href=< a href="">><a>c<a hr ef=< a>><a>a<a href=><a< a>>n<a href =>< a><a> =><a h ref= ><a>a<< a>a href=< a href="">><a< a>>c<a =>href=> <a>t< a href=""><a h< a>ref=>< a>o< a href=><a>r<a < a href="">href< a>=><a> ,<a h ref=><a> <a hre< a href="">f=< a>><a>c<a href =><a>o<a href=< a href="">><< a>a>m<a hr ef= ><a>e<a< a> href=>< a href=""><a>< a>d<a href=>< a>i<< a href="">a hr< a>ef=><a >a<a href= ><a>n<a h< a href="">ref=< a>><a>, <a hr ef=><a> <a href< a href="">=><a>w<a h ref= ><a>r<a href=< a href="">><< a>a>i<a hre f=< a>><a>t<a href=><< a href="">a>e< a><a href= >< a>r<a< a href=""> hre< a>f=><a> ,<a < a>href=> <a> <a href=><a>d<a hre< a>f=><a >i<a href=< a href="">><a>r<a hr ef=< a>><a>e<a href=><a< a>>c<a href =>< a><a>t<a href=><< a href="">a>o<< a>a href= ><a >r<a href< a>=><a>, <a h< a>ref=>< a> < a href=><a>a<a < a href="">href< a>=><a> n<a h ref=><a>d<a hre f=< a>><a> <a href =><a>p<a href=< a href="">><< a>a>r<a hr ef= ><a>o<a< a> href=>< a href=""><a>< a>d<a href=>< a>u<< a href="">a hr< a>ef=><a >c<a href= ><a>e<a h< a href="">ref=< a>><a>r <a hr ef=><a>.<a href =< a>><a> <a h ref= ><a>H<a href=< a href="">><< a>a>e<a hre f=< a>><a> <a href=><a>i< a><a href= ><< a>a>s<a href= ><a>< a href=""> <a href=><< a href="">a>b< a><a href= >< a>e<a< a href=""> hre< a>f=><a> s<a < a>href=> <a>t<a hr< a href="">ef=< a>><a> <a hre< a>f=><a >k<a href=< a href="">><a>n<a hr ef=< a>><a>o<a href=><a< a>>w<a href =>< a><a>n<a href=><< a href="">a> << a>a href=< a href="">><a< a>>f<a =>href=> <a>o< a href=""><a h< a>ref=>< a>r< a href=><a> <a href< a>=><a>h <a h< a>ref=>< a>i<a hre< a href="">f=< a>><a>s<a href =><a> <a h ref=><a>r<a hre f=< a>><a>o<a href=><a>< a>l<a href= ><< a>a>e<a href=><a< a href="">> <a< a> href=>< a href=""><a>< a>a<a href=>< a>s<< a href="">a hr< a>ef=><a > <a< a> href=> <a> D<a href=< a>><a>w< a hr< a>ef=>< a>i<a href< a href="">=><a>g<a h ref= ><a>h<a href=< a href="">><< a>a>t<a hre f=< a>><a> <a href=><a>S< a><a href= ><< a>a>c<a href= ><a>< a href="">h<a < a>href=>< a>r <a href=><a>u<a hre< a>f=><a >t<a href=< a href="">><a>e<a hr ef=< a>><a> < a hre f=><a>o<a href= >< a><a>n<a h ref= ><a> <a href=><a< a>>t<a href =>< a><a>h<a href=><< a href="">a>e<< a>a href= ><a > <a =>href=> <a>N< a href=""><a h< a>ref=>< a>B< a href=><a>C<a < a href="">href< a>=><a> <a h< a>ref=>< a>s<a hre< a href="">f=< a>><a>i<a href =><a>t<a href=< a href="">><< a>a>c<a hr ef= ><a>o<a< a> href=>< a href=""><a>< a>m<a href=>< a> <a href=><a< a href="">>T<a< a> href=> <a> h<a href=< a>><a>e< a hr< a>ef=>< a> <a href= ><a>O<a h< a href="">ref=< a>><a>f <a hr ef=><a>f<a href =< a>><a>i<a href=><a>c< a><a href= ><< a>a>e<a href= ><a>< a href="">.<a < a>href=>< a>    Daugiau →