Rezultatas

<a h< a>ref=>< a>O<a hre< a href="">f=< a>><a>u<a href =><a>t<a href=< a href="">><< a>a>c<a href=><< a href="">a>o< a><a href= >< a>m<a< a href=""> hre< a>f=><a> e<a < a>href=> <a> <a href=><a>< a>i<a href= ><< a>a>s<a href=><a< a href="">> <a< a> href=>< a href=""><a>a<a hre< a>f=><a > <a < a>href=> <a>t<a hr< a href="">ef=< a>><a>e< a hre f=><< a>a>r<a hr ef= ><a>m<a< a> href=>< a href=""><a>< a> <a href= ><< a>a>u<a href=>< a>s <a href=><a>e<a hre< a>f=><a >d<a href=< a href="">><a> <a hr< a href="">ef=< a>><a>< a>t<a href= ><< a>a>o<a href=><a< a href="">> <a< a> href=>< a href=""><a>< a>d<a href=><a< a>>e<a href =>< a><a>s<a href=><< a href="">a>c<< a>a href= ><a >r<a href< a>=><a >i<a href= ><a>b<a h< a href="">ref=< a>><a>e <a hr ef=><a> <a href< a href="">=< a>><a>t<a href=><a< a>>h<a href =>< a><a>e<a href=><< a href="">a> << a>a href=>< a>r<< a href="">a hr< a>ef=><a >e<a href= ><a>s<a h< a href="">ref=< a>><a>u <a hr ef=< a href="">><a>l<a hr ef=< a>><a>t<a href=><a< a>> <a href= >< a><a>o<a h ref= ><a>f<a h< a href="">ref=< a>><a> < a hr< a>ef=>< a>a<a href< a href="">=><a>n<a h ref= ><a > <a =>href=> <a>a< a href=""><a h< a>ref=>< a>c< a href=><a>t<a < a href="">hr ef=><a>i<a href =< a>><a>o<a href=><a>n< a><a href= ><< a>a> <a href=><< a href="">a>o<< a>a href= ><a >r<a href< a>=><a> < a href=""><a h< a>ref=>< a>p< a h< a href="">ref=< a>><a>r <a hr ef=><a>o<a href =< a>><a>c<a href=><a>e< a><a href< a>=><a>s <a h< a>ref=>< a>s<a hre< a href="">f=< a>><a>.<a href =><a> <a hre f=< a>><a><a href=><< a href="">a>t< a><a href= >< a> <a href= ><a>< a href="">i< a href=><a>s<a < a href="">href< a>=><a> <a h< a>ref=>< a>o<a hre< a href="">f=< a>><a>f<a href=< a href="">><< a>a>t<a hre f=< a>><a>e<a href=><< a href="">a>n< a><a href= >< a> < a href=""><a h< a>ref=>< a>u< a href=><a>s<a < a href="">href< a>=><a> e<a h ref=><a>d<a href=><< a href="">a> < a><a href= ><< a>a>t<a href= ><a>< a href="">o<a < a>href=>< a> <a href =><a>m<a href=< a href="">><< a>a>e<a hr ef= ><a>a<a< a> href=>< a href="">< a>s<a< a href=""> hre< a>f=><a> u<a < a>href=> <a>r<a hr< a href="">ef=< a>><a>e< a hre f=><a> <a hre< a href="">f=< a>><a>t<a href =><a>h<a href=< a href="">><< a>a>e<a hr ef= ><< a href="">a> < a><a href= ><< a>a>s<a href= ><a>< a href="">u<a < a>href=>< a>c <a href=><a>< a>c<a href= ><< a>a>e<a href=><a< a href="">>s<a< a> href=> <a> s<a href=< a>><a> <a href=< a href="">><a>o<a hr ef=< a>><a>r<a href=><a< a>> <a href= ><a< a href="">>f<a< a> href=> <a> a<a href=< a>><a>i< a hr< a>ef=>< a>l<a href< a href="">=< a>><a>u< a hre f=><a>r<a href= >< a><a>e<a h ref= ><a> <a href= ><< a>a>o<a href=><a< a href="">>f<a< a> href=> <a> <a href=>< a>a<< a href="">a hr< a>ef=> <a> <a href=><a>p<a hre< a>f=><a >r<a href=< a href="">><a>o<a hr ef= ><a>j<a h< a href="">ref=< a>><a>e <a hr ef=><a>c<a href =< a>><a>t<a href=< a href="">><a< a>> <a href =>< a><a>o<a href=><< a href="">a>r<< a>a href= ><a > <a =>hr< a>ef=>< a>i<a href< a href="">=><a>n<a h ref= ><a>i<a href=< a href="">><< a>a>t<a h ref= ><a>i<< a>a href=< a href="">><a< a>>a<a =>href=> <a>t< a href=""><a h< a>ref=>< a>i< a href=< a>><a>v< a hr< a>ef=>< a>e<a href< a href="">=><a>.<a h ref= ><a>    Daugiau →

Sužadėtuvės

<a h< a>ref=>< a>E<a hre< a href="">f=< a>><a>n<a href =><a>g<a href=< a href="">><< a>a>a<a href=><< a href="">a>g< a><a href= >< a>e<a< a href=""> hre< a>f=><a> m<a < a>href=> <a>e<a< a> href=>< a href=""><a>< a>n<a href=>< a>t<< a href="">a hr< a>ef=><a > <a< a> href=> <a>i<a hre< a>f=><a >s<a href=< a href="">><a> <a hr< a href="">ef=< a>><a>t< a hre f=><< a>a>h<a hr ef= ><a>e<a< a> href=>< a href=""><a>< a> <a href= ><< a>a>l<a href=>< a>e <a href=><a>v<a hre< a>f=><a >e<a href=< a href="">><a>l<a hr ef=< a>><a>< a> <a href=< a href="">><< a>a>o<a hr ef= ><a>f<a< a> href=>< a href=""><a>< a> <a href= ><a< a>>i<a href =>< a><a>n<a href=><< a href="">a>v<< a>a href= ><a >o<a href< a>=><a >l<a href= ><a>v<a h< a href="">ref=< a>><a>e <a hr ef=><a>m<a href =< a>><a>e<a href=><a< a>>n<a href =>< a><a>t<a href=><< a href="">a> << a>a href=>< a>a<< a href="">a hr< a>ef=><a >n<a href= ><a>d<a h< a href="">ref=< a>><a> < a hr< a>ef=< a href="">><a>i<a hr ef=< a>><a>n<a href=><a< a>>t<a href =>< a><a>e<a href= ><a>r<a h< a href="">ref=< a>><a>a <a hr ef=><a>c<a href =< a>><a>t<a href= ><a >i<a href< a>=><a>o <a h< a>ref=>< a>n<a hre< a href="">f=< a>><a> <a < a href="">hr ef=><a>b<a href =< a>><a>e<a href=><a>t< a><a href= ><< a>a>w<a href=><< a href="">a>e<< a>a href= ><a >e<a href< a>=><a>n <a h< a>ref=>< a> < a h< a href="">ref=< a>><a>a <a hr ef=><a> <a href< a href="">=><a>p<a h ref= ><a>e<a href< a>=><a>r <a h< a>ref=>< a>s<a hre< a href="">f=< a>><a>o<a href =><a>n<a hre f=< a>><a> <a href=><a>a< a><a href= ><< a>a>n<a href= ><a>< a href="">d< a href=><a> <a href< a>=><a>a <a h< a>ref=>< a> < a href=><a>b<a href=< a href="">><< a>a>r<a hre f=< a>><a>a<a href=><< a href="">a>n< a><a href= >< a>d< a href=""><a h< a>ref=>< a>,< a href=><a> <a href< a>=><a>p <a h< a>ref=>< a>r<a href=><< a href="">a>o< a><a href= >< a>d<a< a href=""> hre< a>f=><a> u<a < a>href=> <a>c<a href=><a>< a>t<a href= ><< a>a>,<a href=><a< a href="">> <a< a> href=>< a href="">< a>o<a< a href=""> hre< a>f=><a> r<a < a>href=> <a> <a href=><a>s<a hre< a>f=><a>e<a hre f=< a>><a>r<a href=><a>< a>v<a href= ><< a>a>i<a href=><< a href="">a>c< a><a href= >< a>e<a< a href=""> hre< a>f=><a> .<a < a>href=> <a> <a href=><a>< a>I<a href= ><< a>a>t<a href=><a< a href="">> <a< a> href=>< a href=""><a>< a>i<a href=><a>s<a href= >< a><a> <a hr ef=< a>><a>o<a href=><a< a>>f<a href =><a< a href="">>t<a< a> href=> <a> e<a href=< a>><a>n< a hr< a>ef=>< a> <a href=< a>><a>m< a hre f=><a>e<a href= >< a><a>a<a h ref= ><a>s<< a>a href= ><< a>a>u<a href=><a< a href="">>r<a< a> href=> <a> e<a href=< a>><a>d< a hr< a>ef=> <a> <a href=><a>b<a hre< a>f=><a >y<a href=< a href="">><a> <a hr< a href="">ef= ><a>t<a h< a href="">ref=< a>><a>h <a hr ef=><a>e<a href =< a>><a> <a h ref=< a href="">><a< a>>a<a =>href=> <a>m< a href=""><a h< a>ref=>< a>o< a href=><a>u<a < a href="">hr< a>ef=>< a>n<a href< a href="">=><a>t<a h ref= ><a> <a hr ef=><a>o<a h ref= ><a>f<< a>a href=< a href="">><a< a>> <a href =>< a><a>t<a href=><< a href="">a>i<< a>a href=< a>><a>m< a hr< a>ef=>< a>e<a href< a href="">=><a> <a h< a href="">ref=< a>><a>s <a href< a>=><a>p <a h< a>ref=>< a>e<a hre< a href="">f=< a>><a>n<a href =><a>t<a href =< a>><a>,<a href=><a> <a href=< a href="">><< a>a>t<a hre f=< a>><a>h<< a>a href= ><a >e<a href< a>=><a> < a href=""><a h< a>ref=>< a>n< a href=><a>u <a hr ef=><a>m<a href =< a>><a>b<a href=><a>e< a><a href= ><< a>a>r<a href=><< a href="">a> << a>a href=< a href="">><a< a>>o<a =>href=> <a>f< a href=""><a h< a>ref=>< a> <a href=><a>i< a><a href= ><< a>a>n<a href= ><a>< a href="">t<a < a>href=>< a>e<a href =><a>r<a href=< a href="">><< a>a>a<a hr ef= ><a>c<a< a> href=>< a href=""><< a>a>t<a href= ><a>< a href="">i<a < a>href=>< a>o <a href=><a>n<a hre< a>f=>< a>s<a hre< a href="">f=< a>><a>,<a href =><a> <a h ref=><a>a<a hre f=< a>><a>n< a><a href= ><< a>a>d<a href= ><a>< a href=""> <a href=><< a href="">a>t< a><a href= ><a>< a>h<a href= ><< a>a>e<a href=><a< a href="">> <a< a> href=>< a href=""><a>< a>l<a href=><a >e<a href=< a href="">><a>v<a hr ef=< a>><a>e<a href=><a< a>>l<a href = ><a> <a href=><a>< a>o<a href= ><< a>a>f<a href=><a< a href="">> <a< a> href=><a>s<a hre< a>f=><a >a<a href=< a href="">><a>t<a hr ef=< a>><a>i<a href=< a href="">><< a>a>s<a hr ef= ><a>f<a< a> href=>< a href=""><a>< a>a<a href=>< a>c<< a href="">a hr< a>ef=> <a>t<a hr< a href="">ef=< a>><a>i< a hre f=><a>o<a href= >< a><a>n<a h ref= ><a> <a href=< a>><a>w< a hr< a>ef=>< a>i<a href< a href="">=><a>t<a h ref=><a< a>>h<a href =>< a><a> =><a h ref= ><a>t<< a>a href=< a href="">><a< a>>h<a =>hr< a>ef=><a >e<a href= ><a> <a href=< a>><a>e< a hr< a>ef=>< a>x<a hr ef=< a>><a>p<a href=><    Daugiau →

Dieviškas

Dieviškas yra terminas, vartojamas apibūdinti tai, kas priklauso aukštesnei galiai arba yra su ja susijusi, pavyzdžiui, dievas ar deivė. Jis dažnai naudojamas apibūdinti ką nors, kas yra šventa, šventa arba turi didelę dvasinę reikšmę.    Daugiau →