Tirpus riebaluose

F<a < a>hr<a =>href=E >e<a< a href="">>f=< a>A>a<a> t-solubl<a hre< a>f=E>e< a> < <a hr<a href=E>e< a href=""><a>< a>f=A>a< a> h r<a href=< a>E>e<a> f=< a>Vit<a hr<a href=E< a href="">>e<< a>a>f=A> a<a >mins< a href="">>vi< a>t<a hr<a h ref= E>e<a>f=A>a<< a href="">a>m< a>ins<<a hr<a href=< a href="">E>< a>e<a>f= A>a< a>> <a hr<a href=< a href="">E>< a>e<a>f= A>a< a>r<< a href="">a hr< a>ef=E>e< a> < a><<a hr<a href=E>e<a< a>>f=A>a< a> < a>hr<a =>href=E >e<a< a href="">>f=< a>Vit<a hr <a hr ef=E>e<a>f=A< a href="">>a<< a>a>mins>vit<a hr<a < a href="">href< a>=E>e< a>f= A>a<a>< a>mins<<a hr<a href=< a href="">E>e<a>f= A>a< a><a>> th<a hr<a hre< a href="">f=< a>E>e<a>f =A< a>>a<a>t <a hr<a hre< a href="">f=< a>E>e<a>f =D< a>>d<a>iss< a>olv<a hre f=E >e<a> in f<a hr<a< a href=""> hre< a>f=E>e< a>f= A>a<a>t <a hr<a< a href=""> hre< a>f=E>e< a>f= A>a<a>n<a hr<a < a href="">href< a>=E>e< a>f= D>d<a>< a> c<a hr<a < a href="">href< a>=E>e< a>f= A>a<a>< a>n b<a href =E< a>>e<a> s tor<a href< a href="">=E< a>>e<a><a hr<a href=E>e<a>f=< a href="">D>< a>d<a> in t h<a < a>href=E >e<a> bo<< a href="">a hr< a><a href= E>e< a><a>f=D>d<a>ys< a href=""> f<a< a> hr<a href =E< a>>e<a>f=A> a<a>< a href="">tty < a>tissu<a h ref= E>e<a>< a>. Th<a hre f=< a>E>e<a>s<a href=< a href="">E>e< a><a> <<a h r<a < a>href=E >e<a>f=< a href="">A>a< a><a> hr<a href =E>e<a>f=Vit< a hr< a><a href= E>e <a>f< a href="">=A< a>>a<a>mi ns>v it<a hr<a< a> href=E< a href="">>e<< a>a>f=A> a<a>mins< <a < a>hr<a =>href=E >e<a< a href="">>f=< a>A>a<a> > <a < a>hr<a =>href=E >e<a< a href="">>f=< a>A>a<a> r<a h ref=E>e<a> <a h< a href="">r<a < a>href=E> e<a >f=A>a<a>bsorb <a hr ef=E>e<a><a hr< a hr< a>ef=E>e <a>f=D>d<< a>a> throug h th< a href=E>e<a> i< a href="">nt<a< a> href=E >e< a>sti< a href="">n<a < a>hr<a href =E< a>>e<a>f=A>a<a>l w<a< a> hr<a hre f=E >e<a>f=< a>A>a<a> ll w< a>ith th<a href=E>e<a< a>> h<a href =E< a>>e<a>lp of b il<a href< a>=E>e<a > <a< a> hr<a hre f=E >e<a>f=< a>A>a<a> ci<a hr<a href=E>e<< a href="">a>f=< a>D>d<a >s <a hr<a href=E>e<< a href="">a>f=< a>A>a<a >n<a hr<a href< a>=E>e<a >f=< a>D>d<a> <a h r<a href=< a>E>e<a> f=< a>A>a<a>r<a href=< a href="">E>e< a><a> th<a href =E>e<a>n tr<a h< a href="">r<a < a>href=E> e<a >f=A>a<a>nspor t<a h ref=E>e<a><a hr <a h< a>ref=E> e<a>f=D< a href="">>d<< a>a> to th< a hr< a>ef=E>e <a> liv<a< a href=""> hre< a>f=E>e< a>r.     Daugiau →

Genų ekspresija

Genų ekspresija yra procesas, kurio metu informacija iš geno naudojama funkcinio geno produkto, pavyzdžiui, baltymo ar RNR molekulės, sintezei. Tai procesas, kurio metu DNR esantis genetinis kodas paverčiamas funkciniu produktu, pvz., baltymu.    Daugiau →